O projektu‎ > ‎

Závěrečná analýza

Na konci března 2016 byl klientkám projektu Ženská energie pro politiku distribuován dotazník, který vyhodnocoval jejich účast v projektu a zároveň mapoval další potřeby zapojených žen. Důvodem mapování dalších potřeb byla zejména udržitelnost projektu a možnosti dalších aktivit zaměřených na rozvoj žen s cílem zvyšování jejich podílu v rozhodovacích funkcích.

Dotazník byl určen pro všechny klientky projektu, některé otázky vyplňovaly pouze ženy, které se daných aktivit (3 a 4) účastnily. Byl distribuován on-line, vzhledem k faktu, že všechny zapojené ženy komunikovaly s koordinátorkou mailem. Závěrečného šetření se zúčastnilo 100% žen zapojených do projektu, tj. 108 klientek projektu.
Ċ
Sylva Horáková,
12. 5. 2016 23:59
Comments