O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Známé ženy vodu v regionu čeří

přidáno: 11. 6. 2015 4:31, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 11. 6. 2015 4:32 ]

Svitavy (10.června 2015)

Ženy a muži jsou zastoupeni v populaci přibližně půl na půl1. Stejnou měrou do veřejného dění ovšem nemluví. V současné době probíhá v jižní části Pardubického kraje2 dotazníkové šetření, hledající příčiny, proč se ženy do rozhodovacích procesů nezapojují stejně jako muži. Průzkum si klade za cíl poodhalit důvody ať již subjektivní či objektivní, které odrazují ženy od aktivního přístupu k politice, a to nejen na komunální úrovni. Hledat odpovědi na otázku, proč tomu tak je, přijede do Svitav jedna z nejvýznamnějších českých žen současnosti, Rostya Gordon-Smith, zakladatelka hnutí Minerva 21.

Dotazníkové šetření, které realizuje tým projektu Ženská energie pro politiku, probíhá mezi ženami napříč věkovými kategoriemi i politickým spektrem. „Získané výsledky umožní správně směřovat podporu tak, aby se poměr žen a mužů v rozhodovacích procesech vyrovnal,“ říká gender expertka projektu Ženská energie pro politiku Monika Čuhelová. Z předběžných výsledků, které jsou k dispozici, vyplývá, že za významné faktory ovlivňující míru zastoupení žen v politice, považují samy ženy stereotyp pokračující z historie. Stejně tak se z více než 40 % ženy domnívají, že upřednostňují péči o rodinu, domácnost a děti, před vstupem do politiky. Třetí nejčastěji udávaný důvod již směřuje přímo do řad politiků a jejím nedostatečná podpora mužů – spolustraníků, případně pak i mužů – partnerů. To, stejně jako nedostatek sebedůvěry, uvádí přibližně čtvrtina dotázaných.

„Chceme motivovat ke změně postojů a apelovat na aktivitu jednotlivých žen. Vynikající příležitostí, jak si uvědomit vlastní schopnosti a možnosti, je setkání s člověkem, který je vzorem. Proto jsme do Svitav opět pozvali Rostyu Gordon-Smith. Právě tato charismatická dáma dokáže motivovat, ale i nazývat věci pravými jmény,“ sdělila koordinátorka projektu Jaroslava Herbrichová. Doplnila, že Rostya Gordon-Smith je v Čechách čím dál známější, a to i díky onlineshow Pekelná značka, kde je porotkyní, nebo na sociálních sítích hojně sdíleném vystoupení v DVTV. Jedinečná příležitost potkat se s Rostyou Gordon-Smith bude v aule Multifunkčního centra Fabrika ve Svitavách 22. června 2015 od 17 hodin. Lektorka je hybatelkou hnutí Minerva 21, což je zcela nový koncept v České republice. Zaměřuje se na zvýšení sebevědomí a profesních znalostí žen i na budování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a posílení vlivu ve společnosti. S heslem „Čeříme vodu“ pomáhá, aby byly připravené přijímat výzvy a vedoucí pozice v různých oblastech podnikání a veřejného života.

Seminář je pořádán v rámci projektu Ženská energie pro politiku. Politika je zde vnímána jako široký pojem. Vítány jsou proto všechny dívky, ženy a dámy bez rozdílu věku, které chtějí navázat vzájemné kontakty a které se chtějí jakkoliv zapojit do veřejného života. Že takto široce pojatá politika není nuda, zatím potvrzuje i výše uvedený průzkum, ze kterého mj. také plyne, že se dotazované neztotožňují s výrokem, že být političkou není sexy.

1 Česká republika měla k 31. prosinci 2014 10 538 275 obyvatel a k 31. 12. 2013 zjištěno 10 512 419 osob. Ženy v populaci mírně převažují. Představují 51 % celkové populace. Zdroj ČSÚ.

2 Není ohraničeno výhradně na jižní okresy Pardubického kraje, ale probíhá převážně zde.

Comments