O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Průzkum ukázal, že většině nezáleží, jestli informace poskytuje žena nebo muž

přidáno: 28. 3. 2016 22:04, autor: Sylva Horáková

Svitavy (29.3.2016) - V rámci projektu ženská energie pro politiku proběhlo minulý týden bleskové dotazníkové šetření na téma ženy a muži v médiích. Respondenti byli dotazováni, zda se ženám a mužům dostává stejného prostoru pro vyjádření v médiích.  Třetina dotázaných odpověděla, že neví, zda je prostor, zejména ve zpravodajství, věnován ženám a mužům rovnoměrně, protože genderové hledisko nesledují. Pro pětinu dotázaných není podstatné, zda k věci hovoří ženy či muži. 26,7% dotázaných se domnívá, že ženy a muži dostávají stejný prostor k vyjádření. Naopak pětina je opačného názoru. Rozdíly jsou v náhledu žen a mužů, kteří genderové hledisko vnímají. Zatímco třetina žen se domnívá, že se jim stejného prostoru jako nedostává, čtvrtina mužů si myslí, že ženy dostávají stejný prostor jako muži.

Průzkum byl součástí analýzy, která již v předchozím období potvrdila, že ačkoliv ženy tvoří více než polovinu populace, prostor v médiích, stejně jako v politice, neobsazují stejně často jako muži. Zmíněná analýza na regionální úrovni ukázala, že pokud lidé – zejména ženy chtějí být zmíněny ve sdělovacím prostředku, musí být nositelkami důležitých nebo zajímavých informací, a zároveň osobou relevantní tyto informace poskytnout.

Analýza, která je k dispozici na www.politicka.cz a sleduje i další aspekty, vznikla v rámci projektu Ženská energie pro politiku, který byl podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz,. Klade si za cíl zvýšit zájem o veřejné dění mezi ženami a dosud se do něj zapojilo více než sto žen, převážně z Pardubického kraje.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Analýza je dostupná na www.politicka.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                
   Číslo projektu: 3720007

Comments