O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Projekt Ženská energie pro politiku nastartoval nejen diskuzi, ale i akce

přidáno: 31. 3. 2016 5:57, autor: Sylva Horáková

Svitavy (31.3.2016) – Nejen ve Svitavách diskutované téma posledních měsíců – ženy ve veřejném dění se přeneslo z roviny slov do praxe. Díky projektu, který si kladl za cíl zvýšit počet aktivních žen, se změnily nejen postoje, ale vznikly nové nápady, které byly realizovány nebo jsou postupně uváděny v život. Je jich téměř dvacet.

„Závěrečná analýza projektu poukázala na fakt, že se díky projektu podařilo změnit postoj účastnic k tématu žena a veřejný vliv,“ říká Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu Ženská energie pro politiku. Potvrzují to i zpětné vazby, kterých se organizátorkám dostalo. Podle Vladimíry Krejčíkové z Holic, jedné z žen, jež se aktivit účastnila, projekt svou měrou přispěl k prosazování rovných příležitostí žen v naší společnosti. „Prohloubila jsem si uvědomění, že podpora a harmonický rozvoj žen je klíčem k pozitivním změnám ve společnosti,“ uvedla v závěrečném hodnocení Vladimíra Krejčíková. Roční projekt se však netýkal pouze osobního rozvoje účastnic, ale dal vzniknout novým nápadům. „V rámci aktivity Akce jsme se v projektu zavázali k deseti  akcím, které souvisejí s veřejným životem v obcích. Jejich počet byl překročen, a to téměř dvojnásobně,“ zhodnotila Monika Čuhelová, manažerka projektu.

Evidované akce, jejichž impulsem byl projekt Ženská energie pro politiku a jeho aktivity, vzájemné síťování, propojení žen, mentoring, konzultace atp.:

1. Akce Kafe pro Tibet – Kafe Rošambo

2. Následné aktivity ke Dni pro Tibet v březnu

3. Prosincové setkání aktivních žen nad tématem Dominanční techniky

4. Lednový kruh vedený Lenkou Papadakisovu na téma vliv žen

5. Zaměstnání v NNO

6. Restart Lesní školky od září 2016

7. Účast žen na zastupitelstvech

8. Setkání s MAS + tvorba nového projektu

9. Sdílená kancelář s vizí coworkingového centra ve Svitavách

10. Vize nového spolku – konzultace v dubnu 2016

11. Minerva 21 – komunikace o vzniku ve Svitavách

12. Klub Moudrého podnikání žen – komunikace o vzniku ve Svitavách

13. Projektová příprava dětské hřiště v Boršově – setkávání se zastupiteli, lobování – pravděpodobně bude zařazeno v rozpočtu Moravské Třebové

14. Propojení lesní školky Jelínek s eko centrem Skřítek, plán exkurze, spolupráce

15. Podpora žen, které nově nastoupily na manažerské a ředitelské pozice

16. Odborný článek do bulletinu Žena a politika sepsaný jednou z klientek

17. Zapojení členek projektu Ženská energie pro politiku do dobrovolnického centra

18. Moderování konference členkou projektu Ženská energie pro politiku

19. Zapojení předsedkyně Klubu seniorů do pracovní skupiny pro rodinu ve Svitavách

Výše uvedené akce vznikly od dubna 2015 do března 2016 díky podpoře projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro odbornou problematiku je Monika Čuhelová (email: cuhelova.zeen@gmail.com, mobil: 739085457). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

 

Comments