O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Pro aktivní ženy v politice je důležitý networking

přidáno: 31. 3. 2016 5:54, autor: Sylva Horáková

Svitavy (31.3.2016) – Projekt Ženská energie pro politiku přinesl nové zkušenosti, podnítil nové aktivity a změnil pohled na problematiku ženské role ve veřejném dění. Po roční práci, studiu výzkumů a analýz a především díky přímé práci se ženami a setkávání s političkami a politiky na různých úrovních, ale i spolupráci s nejrůznějšími organizacemi projekt končí. Kromě necelé dvacítky výstupů, které budou obohacením pro region, přinesl i řadu poznatků. Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů si klad za cíl zvýšit počet aktivních žen ve veřejném dění.

„Témata týkající se gender, politiky, rovných příležitostí a aktivity žen obecně je obtížné prosazovat v menších městech. Přesto vnímáme snahu ovlivnit veřejné mínění a tato témata vnést do života malých obcí, jako jednu z možných cest, jak podpořit myšlenku rovných příležitostí v politice,“ uvedla manažerka projektu Monika Čuhelová.

V rámci projektu vznikla odborná analýza. Kromě jiného odhalila, že důležitým prvkem, který mj. sérii aktivit projektu provázel, je networking – nebo-li síťování. Ukázalo se, že je zejména v menších městech podceňovanou metodou. Síťovat ženy mezi sebou, lidi mezi sebou i propojovat se s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi, vám může dodat sílu i potřebné zdroje. „Najednou zjistíte, že v určitých tématech nejste osamoceni, že je řeší více osob či týmů, že podobné myšlenky napadají více lidí a potýkají se se stejnými problémy. Pomůže vám to i v lobování za dobré věci, můžete najít mnoho spojenců,“ říká Monika Čuhelová. Znát techniky networkingu je samozřejmě (nejen) v politice velkou výhodou.

Pro budoucí političky, leadryně, ženy ve vedoucích funkcích a aktivní ženy je navíc důležité pracovat s vnitřní motivací, a to jak u sebe, tak u členů pracovní skupiny a zapojených osob. Vnitřní motivace znamená udržet se v kontextu „práce mě baví a vidím její smysl; důležitý je nejen samotný cíl, ale i cesta, která k němu vede“. 

„Klíčovými aktivitami práce se ženami pro nás v rámci projektu byly analýza, motivace, vzdělávání, podpora a akce.  To jsou zároveň aktivity, které potřebujeme realizovat, abychom mohly dosahovat svých cílů. Např. když chceme podnikat  - je dobré si vytvořit analýzu, nastavit silnou vnitřní motivaci, vzdělávat se, mít podporu přátel, rodiny a jít do akce. Pro političku je důležité mít (obzvlášť v mužském světě, jímž politika je) v ruce fakta (tvrdá data získaná z analýzy, umět motivovat sebe i druhé, stále se vzdělávat a být orientovaná v tématech a sebe-rozvíjet se, mít podporu a dávat ji ostatním a jít do akce, být aktivní,“ vysvětluje Monika Čuhelová. 

Projekt Ženská energie pro politiku realizovalo Mateřské a rodinné centrum Krůček ve Svitavách a probíhal v období od dubna 2015 až do března 2016.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro odbornou problematiku je Monika Čuhelová (email: cuhelova.zeen@gmail.com, mobil: 739085457). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

 

Comments