O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy,aneb proč je političek méně

přidáno: 30. 8. 2015 23:42, autor: Sylva Horáková

Analýza projektu Ženská energie pro politiku odhalila, jaký je podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy. Konkrétně se v jedné části zaměřila na rozložení sil mezi muži a ženami v zastupitelstvech obcí. Součástí bylo i dotazníkové šetření, které zjišťovalo, jaký je přístup žen v regionu k politice, a to v širším slova smyslu.

Dlouhodobá diskuze nad genderovými tématy, která zahrnují mj. otázky podílu žen a mužů na moci, obvykle čerpá z dat, která vychází z republikových průměrů. „Regionálně zpracovaná analýza předkládá informace, které jsou cenné, neboť popisují situaci v regionu, kde není patrný vliv velkého města,“ uvedla manažerka projektu Ženská energie pro politiku Andrea Bělovská.

Ze statistické části analýzy vyplývá, že ženy v místních samosprávách mají v okrese Svitavy větší šance politicky uspět především v menších obcích. Z množství 124 místostarostů/tek zastává tuto funkci 32 žen (26%). Spíš než ženu jako hlavu obce, lze potkat dámu na pozici místostarostky. Z celkového množství 807 osob v zastupitelstvu je 31% žen. Přesto v devíti procentech obcí v okrese jsou čistě mužská zastupitelstva, avšak neexistuje žádná obec, kde by samosprávu vykonávaly pouze ženy.  Aby situace nevypadala příliš pesimisticky, lze ze sebraných údajů vytvořit „12 pro-ženských obcí“. Jedná se o obce do jednoho tisíce obyvatel, které mají procentuální zastoupení žen v politických funkcích větší než zastoupení mužů. Pouze těchto 17% obcí má většinové zastoupení žen ve své samosprávě, ovšem však maximálně v poměru 6:4. 

Jen pro zajímavost - do politiky se nejčastěji pouští ženy jako nezávislé kandidátky, nikoliv jako členky politických stran.

Dotazníkové šetření, které probíhalo v období od dubna do června 2015, bylo zaměřeno na téma politiky v regionu a názorů na ne/zapojení žen do politiky. Realizátoři průzkumu zjišťovali, jak jsou ženy aktivní v politice, zda je jich v politice dostatek, zda jsou samy členkami nějaké politické strany či hnutí nebo také chtěli znát důvody, proč ženy v politice nejsou.

Ukázalo se, že si naprostá většina dotázaných myslí, že ženy do politiky patří a měly by tam mít své jasné zastoupení. Podle veřejnosti je žen v politice málo. Zajímavé byly i odpovědi na otázku, proč by mělo být více žen politicky aktivních. Bezesporu proto, aby zaměřily pozornost na jiná témata, než muži, prosazovaly více prorodinnou politiku (či „ženská“ témata obecněji). Zároveň by vyrovnanější počet žen a mužů reflektoval rovnoprávné zastoupení obou pohlaví ve společnosti.

„Dosáhnout změny stavu ale zřejmě nebude jednoduché, protože veřejnost není nakloněna pozitivní diskriminaci,“ uvedla expertka a konzultantka gender a psychologie Monika Čuhelová. Potvrzují to i výsledky dotazníku.  Většina dotázaných uvedla, že by ženy měly mít podmínky při vstupu do politiky naprosto stejné jako muži. 

Respondenti mají také jasno, proč je žen v politice málo. Podle nich upřednostňují péči o rodinu, domácnost a děti před vstupem do politiky nebo je viněn stereotyp pokračující z historie, ba dokonce zde panuje názor, že muži mezi sebe ženy nechtějí pustit. Velkou kapitolou je i téma sebedůvěry – položené do roviny, zda na politiku ženy „mají“, a to nejen žaludek.

Projekt Ženská energie pro politiku si klade za cíl zvýšit zájem o veřejné dění mezi ženami. Jeho součástí je tedy práce na poli vzdělávání tak, aby ženy lépe dokázaly uplatnit své schopnosti ve prospěch komunity. První vzdělávací semináře projektu určené vybraným ženám se uskuteční v září. Témata spojená se sebepoznáním a sebevědomím představí koučka Lenka Papadakisová ve dnech 23. a 24. září. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, tudíž je účast na seminářích pro klientky projektu bezplatná.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Celá analýza je k dispozici na http://www.politicka.cz/o-projektu/analyza-vstupni

 Lenka Papadakisová je podnikatelka, vzdělavatelka, cestovatelka, hledačka moudrosti, koučka a průvodkyně osobnostním rozvojem leaderů a podnikatelů. V roli mentorky a konzultantky podporuje ženy v jejich podnikání. Vedle tradičních forem vzdělávání je propagátorkou učení prostřednictvím příběhů. Facilituje councilové kruhy otevřené komunikace. S podnikáním ve firemním vzdělávání začala v roce 1991, zakládala dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis (www.expertis.cz). Po roce 2010 iniciovala a spoluvytvořila několik společensko-vzdělávacích projektů, jejichž záměrem je přinést do podnikání moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti. Změna podnikatelské kultury je pro ni prostředkem k ozdravení celé společnosti. Projekt a spolek Moudré podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) podporuje malé podnikání žen v regionech, Transpedice - cestování za hodnotami společnosti a poznáním sebe sama, mediálně vzdělávací projekt Učíme se příběhy - mapuje inspirativní příběhy sociálních inovátorů. 

Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu, je mj. zastupitelkou Města Svitavy zvolená v posledním volebním období za Sdružení pro město Svitavy.

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

Ċ
Sylva Horáková,
30. 8. 2015 23:42
Comments