O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Hledá se: Žena činu!

přidáno: 5. 10. 2015 5:44, autor: Sylva Horáková

Aktivní ženy, které se snaží o zlepšení života v komunitě, obci či regionu, si bezesporu zaslouží vyzdvihnout a ocenit. Právě takovým oceněním je Žena činu, pro které jsou nyní přijímány nominace. Znáte-li ženy z vašeho okolí, které se výjimečným způsobem, nasazením a iniciativou zasloužily o  zlepšení veřejného dění, neváhejte je za svoji komunitu, obec či region, navrhnout.

„Ačkoliv ženy bývají hybatelkami změn prospěšných pro spolčenost, ne vždy je to na první pohled patrné. Ocenění Žena činu, chce situaci změnit,“ říká Andrea Bělovská, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, jehož tým kampaň Žena činu organizuje. Ne náhodou lze ženy nominovat od 5. října, který připadá na Světový den úsměvu. Vždyť i drobné věci, které vedou ke zlepšení života, což lze odměnit úsměvem. „Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu,“ doplňuje psycholožka Monika Čuhelová.

Přijímání nominací na ocenění Žena činu je otevřeno až do 1. února 2016. Jména oceněných se veřejnost dozví 8. března 2016 na konferenci věnované tématu ženy a politika, která se uskuteční ve Svitavách. Nominační formulář naleznete na: http://www.politicka.cz/home/zena-cinu, stejně jako další podrobnosti a informace.

Záštitu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Ocenění Žena činu je součástí projektu Ženská energie pro politiku, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                                     Číslo projektu: 3720007

Ċ
Sylva Horáková,
5. 10. 2015 5:45
Comments