O projektu‎ > ‎tiskové zprávy‎ > ‎

Dvě Ženy činu ze Svitav

přidáno: 11. 3. 2016 1:51, autor: Sylva Horáková

Ocenění Žena činu na Mezinárodní den žen obdržely dvě dámy ze Svitav. Blanka Čuhelová a Radoslava Renzová převzaly ocenění z rukou nejvýše postavené ústavní činitelky, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Slavnostní předání se uskutečnilo u příležitosti konání konference Ženská energie pro politiku ve Svitavách.

Radoslava Renzová, ředitelka svitavské malotřídní školy proslulé kladným přístupem k inkluzivnímu vzdělávání, obdržela ocenění za Pardubický kraj. Čin, který je třeba v řadě ostatních vyzdvihnout, je realizace projektu, který umožnil přenos know-how ze severských školských systémů do Pardubického kraje. Díky iniciativě Radoslavy Renzové a týmu „Modré školy“ v Lačnově, mohla v loňském roce řada pedagogů vycestovat na odborné stáže do zahraničí. Z celokrajného hlediska je Modrá škola příkladem, že díky osvícenému vedení, vůli a odbornosti, může malá škola ve městě nejen přežít, ale být vzorem i dalším vzdělávacím institucím nejen z regionu, ale z celé České republiky.

Ředitelka Městského muzea a galerie Blanka Čuhelová, získala ocenění za Město Svitavy. Stála u zrodu městského muzea. K oživení jeho činnosti přispělo zavedení muzejní pedagogiky, jež iniciovala před necelými pěti lety. Tento čin přivedl do muzea a galerie mladé návštěvníky, pro něž se stává odkaz předků součástí života. Muzejní animace se zintenzivnily v roce 2013 a 2014 a nyní jsou v nabídce také řemeslné a výtvarné workshopy pro děti i dospělé. Kromě zodpovědné práce v managementu muzea se Blanka Čuhelová zasazuje o pravidelné připomínání holocaustu – projekt Hledání hvězdy Davidovy. Díky jejímu úsilí se v loňském roce do města natrvalo vrátil také místní unikát – Svitavský velký mechanický betlém, který zapsán do registru kulturních památek ČR.

Na ocenění Žena činu bylo veřejností nominováno 22 dam, z nichž dvě vybrala v anonymním hodnocení osmičlenná porota.

Smyslem ocenění je vyzdvihnout nejen dlouholetou práci, ale především jednotlivé činy, či chcete-li konkrétní výsledky, za nimiž dané ženy stojí,“ uvedla Monika Čuhelová, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, v rámci něhož se kampaň Žena činu uskutečnila.

Do projektu Ženská energie pro politiku, který realizuje MC Krůček, se v uplynulých 12 měsíců zapojilo více než 100 žen. Vybrané dámy byly metodicky podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, tak, aby se intenzivně zapojily do veřejného dění a uskutečnily aktivity, které jsou ku prospěchu společnosti.

Sylva Horáková

3 otázky pro Radoslavu Renzovou, ředitelku ZŠ a MŠ Lačnov

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

Pro mě je důležitý nadhled a smysl pro humor. Věřím, že když nebereme příliš vážně sebe, své cíle i své výsledky, můžeme se na své cestě příjemně inspirovat ostatními. 

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Mám ráda politiku. Před několika lety jsem kandidovala na starostku. Ukázalo se však, že nemám voliče. Ušila jsem si z ostudy kabát. Jsem pyšná na to, že jsem si časem kabát vyzdobila flitry a výšivkami. 

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

 

Mým velkým snem je rozšířit naši malotřídku o druhý stupeň, na kterém bychom mohli pokračovat s filozofií svobodné respektující školy. Hodně to souvisí s proudem inkluze, což je moje životní téma napříč věkovými, národnostními i sociálními skupinami. Vzhledem k tomu, že se pohybuji ve společnosti skvělých srdečných pracovitých zapálených lidí, nebojím se, že bych musela za svých představ slevovat

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov o sobě:

Baví mě práce s dětmi. Brát dítě jako osobnost, partnera, kterému mohu být průvodcem, je pro mě vždycky výzva. Ráda čtu, dívám se na filmy, poslouchám hudbu. Ve své práci se setkávám s dětmi nadanými i dětmi, které mají nějakou nevýhodu. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo nevytvářet z těchto dětí předčasně uzavřené sociální skupiny. Jsem přesvědčená, že když je naučíme spolupracovat, rozvíjet ve spolupráci jejich dovednosti a obohacovat se tak navzájem, bude z toho mít v budoucnu prospěch celá společnost.

Ztotožňuji se s myšlenkou Václava Havla: Naděje není jistota, že události dopadnou dobře, ale přesvědčení, že věc má smysl, i když podle našich představ nedopadne.

 

3 otázky pro Blanku Čuhelovou, ředitelku MMG Svitavy

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

 Ze svých dlouholetých zkušeností  si myslím, že pokud člověk chce něčeho dosáhnout, je důležité mít vizi, cíl, ke kterému chci směřovat. Jen vize ale nestačí, protože člověk sám zmůže velmi málo. Myslím, že mám cit na lidi a dokáži se kolem sebe soustředit tým, který je aktivní, kreativní a dokáži lidi nadchnout. Je vždy důležité dát každému, kdo o to má zájem prostor k samostatné činnosti a odpovědnosti. Snažím se vytvářet příznivé podmínky pro práci, dokáži strhnout ostatní k realizaci svých nápadů, ale také pomáhám realizovat přínosné projekty druhých. Také se domnívám, že umím naslouchat a nechat se inspirovat. Snažím se lidi spojovat, ne stavět proti sobě.

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Když jsem přebírala muzeum v roce 1990, byla ve čtvrtině budovy expozice dělnického hnutí a výstavní síně. Za  pětadvacet let nám podařilo vrátit budovu zpět muzeu a vybudovat v ní vlastivědnou instituci, která má kredit v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let jsem hrdá na tři věci:

1/ Podařilo se nám v praxi realizovat edukativní činnost pro školy, která nemá v okolí srovnání. Prostřednictvím projektu Muzejní animace se nám povedlo prolomit bariéry mezi školou a muzeem a školy se naučily využívat muzejní programy v rámci své výuky. Prostřednictvím řemeslných a výtvarných workshopů aktivně tráví v muzeu svůj volný čas také dospělí a senioři.

2/ Po pětadvacetiletém úsilí se povedlo do Svitav  navrátit velký svitavský betlém, jehož autory byli svitavští betlémáři a řezbáři 19. a 20. století. Betlém se povedlo nechat zapsat do registru kulturních památek a je vypracován restaurátorský průzkum a záměr na jeho záchranu.

3/ Postupnými kroky jsme v minulých letech restaurovali zničené prvky budovy Ottendorferova domu. Otvorové prvky, obložení, rekonstruovali jsme topení... Díky tomu jsme např. zjistili ložisko dřevomorky, kterou se nám podařilo zastavit. Ottendorferův dům také začal žít díky činnosti Muzea esperanta, čajovny a díky ubytování ve věži otevřeném i veřejnosti.  

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

V současné době je pro mě zřejmě tou profesní výzvou získat finanční prostředky na zrestaurování Velkého svitavského mechanického betléma. Pokud se nám to povede, budeme moci konkurovat Třebechovickému betlému. Restaurátorský záměr je připraven, odborníci  přislíbili svou účast na restaurování- stačí nám málo - asi 5 milionů korun. A další výzvou je realizace česko-polského projektu, na kterém právě teď pracuji. Výsledkem by byla nejen modernizace muzea jako informační instituce, ale také zpřístupnění ojedinělých půdních prostor budovy, modernizace stálých expozic a také rekonstrukce muzejní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti jako oddechového místa.

 Ale vůbec jsem nepsala o svém osobním životě. Asi to sem nepatří, ale chtěla bych i v dalších letech, aby má rodina věděla, že jsem tu pro ně. Že si moc vážím toho, že mě berou takovou, jaká jsem, že mě mají stejně rádi, jako já je.  Všechno vlastně začíná a končí v právě v rodině.  A moc záleží na tom, jak se  právě rodina postaví k úspěchům i prohrám svých částí. Jak moc dokáže vrátit člověka z nebes na zem a jako moc dokáže pomoci, kdy je mu zle.

Ředitelka svitavského muzea a galerie o sobě

Zaměstnání je pro mě opravdu velikým koníčkem, kterému věnuji hodně času a snad je to za ty léta na muzeu i vidět. Rodina je pro mě hodně důležitá, vždy mě podržela v těžkých chvílích, a já se snažím o totéž. Když se mluví o zájmech, většinou se profilují lobby kulturní a sportovní. Já patřím spíše k té první, i když se nevyhýbám ani sportu. Ráda lyžuji, jezdím na kole, plavu. Ale raději jdu na pěkné divadelní představení, film, besedu, koncert. Nemám ráda tzv. mega akce, spíše alternativní kulturu. V době studií na gymnáziu jsem hrála divadlo, chodila do „dramaťáku“. Právě toto období mě ovlivnilo na celý další život a zůstali mi z něj také nejbližší přátelé. Užívám si chvilky, kdy mohu být na svém rodné město pyšná. A snažím se namísto „brblání, co všechno nejde“ napomoci tomu, aby těch chvilek bylo co nejvíce.

Mé životní krédo: Vydrží-li kultura, přežije národ.

 

Kontakty

Mgr. Radoslava Renzová (*1972), DiS, ředitelka ŽŠ a MŠ Lačnov (tel. škola: 736 629 432, email: zslacnov@svitavy.cz)

Mgr. Blanka Čuhelová (*1957), ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách (tel.:   777 579 859, e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz)

Poznámky

Realizátorem projektu Ženská energie pro politiku je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

ĉ
Sylva Horáková,
11. 3. 2016 1:51
Comments