O projektu‎ > ‎

tiskové zprávy

Projekt Ženská energie pro politiku nastartoval nejen diskuzi, ale i akce

přidáno: 31. 3. 2016 5:57, autor: Sylva Horáková


Svitavy (31.3.2016) – Nejen ve Svitavách diskutované téma posledních měsíců – ženy ve veřejném dění se přeneslo z roviny slov do praxe. Díky projektu, který si kladl za cíl zvýšit počet aktivních žen, se změnily nejen postoje, ale vznikly nové nápady, které byly realizovány nebo jsou postupně uváděny v život. Je jich téměř dvacet.

„Závěrečná analýza projektu poukázala na fakt, že se díky projektu podařilo změnit postoj účastnic k tématu žena a veřejný vliv,“ říká Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu Ženská energie pro politiku. Potvrzují to i zpětné vazby, kterých se organizátorkám dostalo. Podle Vladimíry Krejčíkové z Holic, jedné z žen, jež se aktivit účastnila, projekt svou měrou přispěl k prosazování rovných příležitostí žen v naší společnosti. „Prohloubila jsem si uvědomění, že podpora a harmonický rozvoj žen je klíčem k pozitivním změnám ve společnosti,“ uvedla v závěrečném hodnocení Vladimíra Krejčíková. Roční projekt se však netýkal pouze osobního rozvoje účastnic, ale dal vzniknout novým nápadům. „V rámci aktivity Akce jsme se v projektu zavázali k deseti  akcím, které souvisejí s veřejným životem v obcích. Jejich počet byl překročen, a to téměř dvojnásobně,“ zhodnotila Monika Čuhelová, manažerka projektu.

Evidované akce, jejichž impulsem byl projekt Ženská energie pro politiku a jeho aktivity, vzájemné síťování, propojení žen, mentoring, konzultace atp.:

1. Akce Kafe pro Tibet – Kafe Rošambo

2. Následné aktivity ke Dni pro Tibet v březnu

3. Prosincové setkání aktivních žen nad tématem Dominanční techniky

4. Lednový kruh vedený Lenkou Papadakisovu na téma vliv žen

5. Zaměstnání v NNO

6. Restart Lesní školky od září 2016

7. Účast žen na zastupitelstvech

8. Setkání s MAS + tvorba nového projektu

9. Sdílená kancelář s vizí coworkingového centra ve Svitavách

10. Vize nového spolku – konzultace v dubnu 2016

11. Minerva 21 – komunikace o vzniku ve Svitavách

12. Klub Moudrého podnikání žen – komunikace o vzniku ve Svitavách

13. Projektová příprava dětské hřiště v Boršově – setkávání se zastupiteli, lobování – pravděpodobně bude zařazeno v rozpočtu Moravské Třebové

14. Propojení lesní školky Jelínek s eko centrem Skřítek, plán exkurze, spolupráce

15. Podpora žen, které nově nastoupily na manažerské a ředitelské pozice

16. Odborný článek do bulletinu Žena a politika sepsaný jednou z klientek

17. Zapojení členek projektu Ženská energie pro politiku do dobrovolnického centra

18. Moderování konference členkou projektu Ženská energie pro politiku

19. Zapojení předsedkyně Klubu seniorů do pracovní skupiny pro rodinu ve Svitavách

Výše uvedené akce vznikly od dubna 2015 do března 2016 díky podpoře projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro odbornou problematiku je Monika Čuhelová (email: cuhelova.zeen@gmail.com, mobil: 739085457). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

 

Pro aktivní ženy v politice je důležitý networking

přidáno: 31. 3. 2016 5:54, autor: Sylva Horáková

Svitavy (31.3.2016) – Projekt Ženská energie pro politiku přinesl nové zkušenosti, podnítil nové aktivity a změnil pohled na problematiku ženské role ve veřejném dění. Po roční práci, studiu výzkumů a analýz a především díky přímé práci se ženami a setkávání s političkami a politiky na různých úrovních, ale i spolupráci s nejrůznějšími organizacemi projekt končí. Kromě necelé dvacítky výstupů, které budou obohacením pro region, přinesl i řadu poznatků. Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů si klad za cíl zvýšit počet aktivních žen ve veřejném dění.

„Témata týkající se gender, politiky, rovných příležitostí a aktivity žen obecně je obtížné prosazovat v menších městech. Přesto vnímáme snahu ovlivnit veřejné mínění a tato témata vnést do života malých obcí, jako jednu z možných cest, jak podpořit myšlenku rovných příležitostí v politice,“ uvedla manažerka projektu Monika Čuhelová.

V rámci projektu vznikla odborná analýza. Kromě jiného odhalila, že důležitým prvkem, který mj. sérii aktivit projektu provázel, je networking – nebo-li síťování. Ukázalo se, že je zejména v menších městech podceňovanou metodou. Síťovat ženy mezi sebou, lidi mezi sebou i propojovat se s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi, vám může dodat sílu i potřebné zdroje. „Najednou zjistíte, že v určitých tématech nejste osamoceni, že je řeší více osob či týmů, že podobné myšlenky napadají více lidí a potýkají se se stejnými problémy. Pomůže vám to i v lobování za dobré věci, můžete najít mnoho spojenců,“ říká Monika Čuhelová. Znát techniky networkingu je samozřejmě (nejen) v politice velkou výhodou.

Pro budoucí političky, leadryně, ženy ve vedoucích funkcích a aktivní ženy je navíc důležité pracovat s vnitřní motivací, a to jak u sebe, tak u členů pracovní skupiny a zapojených osob. Vnitřní motivace znamená udržet se v kontextu „práce mě baví a vidím její smysl; důležitý je nejen samotný cíl, ale i cesta, která k němu vede“. 

„Klíčovými aktivitami práce se ženami pro nás v rámci projektu byly analýza, motivace, vzdělávání, podpora a akce.  To jsou zároveň aktivity, které potřebujeme realizovat, abychom mohly dosahovat svých cílů. Např. když chceme podnikat  - je dobré si vytvořit analýzu, nastavit silnou vnitřní motivaci, vzdělávat se, mít podporu přátel, rodiny a jít do akce. Pro političku je důležité mít (obzvlášť v mužském světě, jímž politika je) v ruce fakta (tvrdá data získaná z analýzy, umět motivovat sebe i druhé, stále se vzdělávat a být orientovaná v tématech a sebe-rozvíjet se, mít podporu a dávat ji ostatním a jít do akce, být aktivní,“ vysvětluje Monika Čuhelová. 

Projekt Ženská energie pro politiku realizovalo Mateřské a rodinné centrum Krůček ve Svitavách a probíhal v období od dubna 2015 až do března 2016.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro odbornou problematiku je Monika Čuhelová (email: cuhelova.zeen@gmail.com, mobil: 739085457). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

 

Průzkum ukázal, že většině nezáleží, jestli informace poskytuje žena nebo muž

přidáno: 28. 3. 2016 22:04, autor: Sylva Horáková

Svitavy (29.3.2016) - V rámci projektu ženská energie pro politiku proběhlo minulý týden bleskové dotazníkové šetření na téma ženy a muži v médiích. Respondenti byli dotazováni, zda se ženám a mužům dostává stejného prostoru pro vyjádření v médiích.  Třetina dotázaných odpověděla, že neví, zda je prostor, zejména ve zpravodajství, věnován ženám a mužům rovnoměrně, protože genderové hledisko nesledují. Pro pětinu dotázaných není podstatné, zda k věci hovoří ženy či muži. 26,7% dotázaných se domnívá, že ženy a muži dostávají stejný prostor k vyjádření. Naopak pětina je opačného názoru. Rozdíly jsou v náhledu žen a mužů, kteří genderové hledisko vnímají. Zatímco třetina žen se domnívá, že se jim stejného prostoru jako nedostává, čtvrtina mužů si myslí, že ženy dostávají stejný prostor jako muži.

Průzkum byl součástí analýzy, která již v předchozím období potvrdila, že ačkoliv ženy tvoří více než polovinu populace, prostor v médiích, stejně jako v politice, neobsazují stejně často jako muži. Zmíněná analýza na regionální úrovni ukázala, že pokud lidé – zejména ženy chtějí být zmíněny ve sdělovacím prostředku, musí být nositelkami důležitých nebo zajímavých informací, a zároveň osobou relevantní tyto informace poskytnout.

Analýza, která je k dispozici na www.politicka.cz a sleduje i další aspekty, vznikla v rámci projektu Ženská energie pro politiku, který byl podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz,. Klade si za cíl zvýšit zájem o veřejné dění mezi ženami a dosud se do něj zapojilo více než sto žen, převážně z Pardubického kraje.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Analýza je dostupná na www.politicka.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                
   Číslo projektu: 3720007

Konference Ženská energie pro politiku otevřela dveře novinkám a kontaktům

přidáno: 22. 3. 2016 4:14, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 22. 3. 2016 4:15 ]

Svitavy (21.3.2016) –Mezinárodní den žen ve Svitavách důstojně připomněly dámy z Mateřského a rodinného centra Krůček. Uspořádaly konferenci, která přilákala do města na pomezí Čech a Moravy mluvčí zvučných jmen. Senátorka Miluše Horská si podávala mikrofon s Ivanem Bartošem z Pirátské strany či odbornicemi na gender. Nové pohledy na problematiku, které konference přinesla, způsobily, že se akce stala důstojným připomenutím MDŽ bez patosu a emocí s vazbou na období komunistické diktatury. V úterý 8. března se do Svitav sjelo na 111 účastnic a účastníků konference Ženská energie pro politiku. 

Koncept vzdělávání pro budoucí političky a ženy činné ve veřejném dění představila Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a prezidentka Volební akademie žen. Postavení žen – podnikatelek ve společnosti přiblížila Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA,  z katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava. „Konference, která byla výborná, podnětná a byla perfektně zorganizovaná,“ zhodnotila akademička svitavskou akci. I díky tomu se organizátorkám pod vedením Moniky Čuhelové dostalo pozvání na další vystoupení, a to např. od Rostyi - Gordon Smith1.

Zajímavý příspěvek na téma Nástroje pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty přinesl PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. z České pirátské strany. Jako jednu z možností uvedl garantovaný příjem. Základní nepodmíněný příjem je navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek. Smyslem této dávky by bylo poskytnout základní zajištění živobytí každému, bez ohledu na to zda pracuje, pracovat nemůže, či pracovat nechce.2

Mgr. Veronika Šprincová, předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR, zástupkyně České ženské lobby a organizace Fórum 50% ostříleným politikům zdatně sekundovala v panelové diskuzi, která byla součástí programu. V ní se nechal slyšet i starosta města Svitavy David Šimek, který jako cestu pro zvýšení počtu činných žen vidí mj. v osobním rozvoji jednotlivce.

Součástí konference byly i čtyři workshopy se špičkovými lektorkami. Co je to genderové rozpočtování, vysvětlila  Veronika Šprincová, kdo je Sebe-vědomá žena, řekla  Bohdana Kabátová. Jak vypadá vědomý leadership uvedla Lenka Papadakisová  a workshop Čtyři dohody ve světě práce a politiky vedla Monika Pavlisová.

Nedílnou součástí úspěchu, a to nejen v politice jsou dobré konexe. Jak je získat a vytvářet prakticky předvedla obchodní koučka Ivana Bauerová, která networkingovými aktivitami provázela účastníky konference celý den.

Bohatý program, který konference Ženská energie pro politiku nabídla bezplatně, byl součástí projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Výše uvedený projekt má za cíl zvýšit počet aktivních žen ve veřejném dění.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

1 Rostya Gordon-Smith  byla v roce 2001 jmenována jednou z 50 vrcholových HR manažerů ve světě. Rodačka z Havlíčkova Brodu působila kromě Česka také v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a dalších zemích. Do ČR  se ale vrátila a v roce 2006 se stala jednou z našich 20 nejvlivnějších žen. Nyní pracuje na svém nejnovějším projektu MINERVA 21, který pod heslem „Čeříme vodu“ oslovuje české ženy, které na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti a pozitivně ovlivňovat své okolí. Myšlenkově se MINERVA 21 hlásí k odkazu Elišky Krásnohorské, která v roce 1890 založila Gymnasium Minerva, první středoevropské dívčí gymnázium svého druhu.

2 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

 

Dvě Ženy činu ze Svitav

přidáno: 11. 3. 2016 1:51, autor: Sylva Horáková

Ocenění Žena činu na Mezinárodní den žen obdržely dvě dámy ze Svitav. Blanka Čuhelová a Radoslava Renzová převzaly ocenění z rukou nejvýše postavené ústavní činitelky, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Slavnostní předání se uskutečnilo u příležitosti konání konference Ženská energie pro politiku ve Svitavách.

Radoslava Renzová, ředitelka svitavské malotřídní školy proslulé kladným přístupem k inkluzivnímu vzdělávání, obdržela ocenění za Pardubický kraj. Čin, který je třeba v řadě ostatních vyzdvihnout, je realizace projektu, který umožnil přenos know-how ze severských školských systémů do Pardubického kraje. Díky iniciativě Radoslavy Renzové a týmu „Modré školy“ v Lačnově, mohla v loňském roce řada pedagogů vycestovat na odborné stáže do zahraničí. Z celokrajného hlediska je Modrá škola příkladem, že díky osvícenému vedení, vůli a odbornosti, může malá škola ve městě nejen přežít, ale být vzorem i dalším vzdělávacím institucím nejen z regionu, ale z celé České republiky.

Ředitelka Městského muzea a galerie Blanka Čuhelová, získala ocenění za Město Svitavy. Stála u zrodu městského muzea. K oživení jeho činnosti přispělo zavedení muzejní pedagogiky, jež iniciovala před necelými pěti lety. Tento čin přivedl do muzea a galerie mladé návštěvníky, pro něž se stává odkaz předků součástí života. Muzejní animace se zintenzivnily v roce 2013 a 2014 a nyní jsou v nabídce také řemeslné a výtvarné workshopy pro děti i dospělé. Kromě zodpovědné práce v managementu muzea se Blanka Čuhelová zasazuje o pravidelné připomínání holocaustu – projekt Hledání hvězdy Davidovy. Díky jejímu úsilí se v loňském roce do města natrvalo vrátil také místní unikát – Svitavský velký mechanický betlém, který zapsán do registru kulturních památek ČR.

Na ocenění Žena činu bylo veřejností nominováno 22 dam, z nichž dvě vybrala v anonymním hodnocení osmičlenná porota.

Smyslem ocenění je vyzdvihnout nejen dlouholetou práci, ale především jednotlivé činy, či chcete-li konkrétní výsledky, za nimiž dané ženy stojí,“ uvedla Monika Čuhelová, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, v rámci něhož se kampaň Žena činu uskutečnila.

Do projektu Ženská energie pro politiku, který realizuje MC Krůček, se v uplynulých 12 měsíců zapojilo více než 100 žen. Vybrané dámy byly metodicky podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, tak, aby se intenzivně zapojily do veřejného dění a uskutečnily aktivity, které jsou ku prospěchu společnosti.

Sylva Horáková

3 otázky pro Radoslavu Renzovou, ředitelku ZŠ a MŠ Lačnov

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

Pro mě je důležitý nadhled a smysl pro humor. Věřím, že když nebereme příliš vážně sebe, své cíle i své výsledky, můžeme se na své cestě příjemně inspirovat ostatními. 

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Mám ráda politiku. Před několika lety jsem kandidovala na starostku. Ukázalo se však, že nemám voliče. Ušila jsem si z ostudy kabát. Jsem pyšná na to, že jsem si časem kabát vyzdobila flitry a výšivkami. 

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

 

Mým velkým snem je rozšířit naši malotřídku o druhý stupeň, na kterém bychom mohli pokračovat s filozofií svobodné respektující školy. Hodně to souvisí s proudem inkluze, což je moje životní téma napříč věkovými, národnostními i sociálními skupinami. Vzhledem k tomu, že se pohybuji ve společnosti skvělých srdečných pracovitých zapálených lidí, nebojím se, že bych musela za svých představ slevovat

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov o sobě:

Baví mě práce s dětmi. Brát dítě jako osobnost, partnera, kterému mohu být průvodcem, je pro mě vždycky výzva. Ráda čtu, dívám se na filmy, poslouchám hudbu. Ve své práci se setkávám s dětmi nadanými i dětmi, které mají nějakou nevýhodu. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo nevytvářet z těchto dětí předčasně uzavřené sociální skupiny. Jsem přesvědčená, že když je naučíme spolupracovat, rozvíjet ve spolupráci jejich dovednosti a obohacovat se tak navzájem, bude z toho mít v budoucnu prospěch celá společnost.

Ztotožňuji se s myšlenkou Václava Havla: Naděje není jistota, že události dopadnou dobře, ale přesvědčení, že věc má smysl, i když podle našich představ nedopadne.

 

3 otázky pro Blanku Čuhelovou, ředitelku MMG Svitavy

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

 Ze svých dlouholetých zkušeností  si myslím, že pokud člověk chce něčeho dosáhnout, je důležité mít vizi, cíl, ke kterému chci směřovat. Jen vize ale nestačí, protože člověk sám zmůže velmi málo. Myslím, že mám cit na lidi a dokáži se kolem sebe soustředit tým, který je aktivní, kreativní a dokáži lidi nadchnout. Je vždy důležité dát každému, kdo o to má zájem prostor k samostatné činnosti a odpovědnosti. Snažím se vytvářet příznivé podmínky pro práci, dokáži strhnout ostatní k realizaci svých nápadů, ale také pomáhám realizovat přínosné projekty druhých. Také se domnívám, že umím naslouchat a nechat se inspirovat. Snažím se lidi spojovat, ne stavět proti sobě.

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Když jsem přebírala muzeum v roce 1990, byla ve čtvrtině budovy expozice dělnického hnutí a výstavní síně. Za  pětadvacet let nám podařilo vrátit budovu zpět muzeu a vybudovat v ní vlastivědnou instituci, která má kredit v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let jsem hrdá na tři věci:

1/ Podařilo se nám v praxi realizovat edukativní činnost pro školy, která nemá v okolí srovnání. Prostřednictvím projektu Muzejní animace se nám povedlo prolomit bariéry mezi školou a muzeem a školy se naučily využívat muzejní programy v rámci své výuky. Prostřednictvím řemeslných a výtvarných workshopů aktivně tráví v muzeu svůj volný čas také dospělí a senioři.

2/ Po pětadvacetiletém úsilí se povedlo do Svitav  navrátit velký svitavský betlém, jehož autory byli svitavští betlémáři a řezbáři 19. a 20. století. Betlém se povedlo nechat zapsat do registru kulturních památek a je vypracován restaurátorský průzkum a záměr na jeho záchranu.

3/ Postupnými kroky jsme v minulých letech restaurovali zničené prvky budovy Ottendorferova domu. Otvorové prvky, obložení, rekonstruovali jsme topení... Díky tomu jsme např. zjistili ložisko dřevomorky, kterou se nám podařilo zastavit. Ottendorferův dům také začal žít díky činnosti Muzea esperanta, čajovny a díky ubytování ve věži otevřeném i veřejnosti.  

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

V současné době je pro mě zřejmě tou profesní výzvou získat finanční prostředky na zrestaurování Velkého svitavského mechanického betléma. Pokud se nám to povede, budeme moci konkurovat Třebechovickému betlému. Restaurátorský záměr je připraven, odborníci  přislíbili svou účast na restaurování- stačí nám málo - asi 5 milionů korun. A další výzvou je realizace česko-polského projektu, na kterém právě teď pracuji. Výsledkem by byla nejen modernizace muzea jako informační instituce, ale také zpřístupnění ojedinělých půdních prostor budovy, modernizace stálých expozic a také rekonstrukce muzejní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti jako oddechového místa.

 Ale vůbec jsem nepsala o svém osobním životě. Asi to sem nepatří, ale chtěla bych i v dalších letech, aby má rodina věděla, že jsem tu pro ně. Že si moc vážím toho, že mě berou takovou, jaká jsem, že mě mají stejně rádi, jako já je.  Všechno vlastně začíná a končí v právě v rodině.  A moc záleží na tom, jak se  právě rodina postaví k úspěchům i prohrám svých částí. Jak moc dokáže vrátit člověka z nebes na zem a jako moc dokáže pomoci, kdy je mu zle.

Ředitelka svitavského muzea a galerie o sobě

Zaměstnání je pro mě opravdu velikým koníčkem, kterému věnuji hodně času a snad je to za ty léta na muzeu i vidět. Rodina je pro mě hodně důležitá, vždy mě podržela v těžkých chvílích, a já se snažím o totéž. Když se mluví o zájmech, většinou se profilují lobby kulturní a sportovní. Já patřím spíše k té první, i když se nevyhýbám ani sportu. Ráda lyžuji, jezdím na kole, plavu. Ale raději jdu na pěkné divadelní představení, film, besedu, koncert. Nemám ráda tzv. mega akce, spíše alternativní kulturu. V době studií na gymnáziu jsem hrála divadlo, chodila do „dramaťáku“. Právě toto období mě ovlivnilo na celý další život a zůstali mi z něj také nejbližší přátelé. Užívám si chvilky, kdy mohu být na svém rodné město pyšná. A snažím se namísto „brblání, co všechno nejde“ napomoci tomu, aby těch chvilek bylo co nejvíce.

Mé životní krédo: Vydrží-li kultura, přežije národ.

 

Kontakty

Mgr. Radoslava Renzová (*1972), DiS, ředitelka ŽŠ a MŠ Lačnov (tel. škola: 736 629 432, email: zslacnov@svitavy.cz)

Mgr. Blanka Čuhelová (*1957), ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách (tel.:   777 579 859, e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz)

Poznámky

Realizátorem projektu Ženská energie pro politiku je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

Svitavský příspěvek pro rovná práva žen a mužů

přidáno: 16. 2. 2016 13:15, autor: Sylva Horáková

U jednoho stolu se potkají senátorka Miluše Horská, pirát Ivan Bartoš i starosta David Šimek

Svitavy (11.2.2016) - Gender – či chcete-li rovné příležitosti, to je téma, které bylo v uplynulém roce ve Svitavách hodně slyšet. O zviditelnění problematiky se postaraly realizátorky projektu Ženská energie pro politiku. Nyní připravují závěrečnou konferenci, která do Svitav přivede povolané řečníky. Symbolicky, na Mezinárodní den žen, 8. března 2016, přivítá Fabrika například místopředsedkyni  Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskou.

Senátorka Miluše Horská představí novinku -  Volební akademii žen, která si klade za cíl zvýšit počet a vliv úspěšných kandidátek na všech úrovních české politiky. O tom, že nástroj pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty, promluví Ivan Bartoš z České pirátské strany. Fungování organizací pro vyrovnané zastoupení žena a mužů v politice přiblíží za Českou ženskou lobby a Fórum 50% Veronika Šprincová. Zástupkyně akademické půdy Blanka Poczatková z Vysoké školy technické a báňské se zaměří na postavení žen – podnikatelek ve společnosti. Na programu je rovněž panelová diskuze, která se dotkne tématu vlivu žen ve veřejném dění, v níž bude spolu s hosty debatovat i starosta Svitav David Šimek.

„Účastníci konference se navíc mohou těšit i na další špičkové lektorky zajímavých workshopů. S Veronikou Šprincovou se budete moci podívat na kloub genderovému rozpočtování. Lenka Papadakisová poodhalí, co je vědomý leadership. Pod vedením Ivany Bauerové navážete nové kontakty při networkingu. Sebe-vědomými se stanou ženy s pomocí Bohdany Kabátové. A chcete-li uzavřít čtyři dohody pro svět práce a politiky, tak jak na to, vám poví Monika Pavlisová,“ uvedla projektu Monika Čuhelová, manažerka projektu Ženská energie pro politiku.

Součástí konference bude i slavnostní ocenění Ženy činu, a to jak za Pardubický kraj, tak za město Svitavy. Ze seznamu více než dvou desítek nominovaných je vybírá nezávislá porota. Záštitu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Konferenci Ženská energie pro politiku zaštítila radní Pardubického kraje Jana Pernicová.

Účast na konferenci je zdarma a přihlásit se lze prostřednictvím  http://www.politicka.cz/home/kalendar/konference

Konference Ženská energie pro politiku je součástí projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, tudíž je účast na závěrečné konferenci projektu bezplatná.

Program závěrečné konference Ženská energie pro politiku:

9:00 - 9:30 prezence (předsálí)

9:30 - 9:40 slavnostní zahájení  (velký sál)

9:40 - 10:10 blok I. (velký sál)

 • Ženská energie pro politiku - Mgr. Monika Čuhelová, manažerka projektu 
 • Volební akademie žen - Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR,  prezidentka Volební akademie žen
 • Ocenění Žena činu - slavnostní vyhlášení a předání ocenění

10:10 - 10:25 přestávka

10: 25 - 11:40 blok II. (velký sál)

 • Postavení žen – podnikatelek ve společnosti - Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA, 
  katedra podnikohospodářská VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta
 • Nástroje pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty - PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká pirátská strana
 • Činnost organizací pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě v ČR - Mgr. Veronika Šprincová, předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR, Česká ženská lobby, Fórum 50%
 • Women welcome - Mgr. Monika Pavlisová, lektorka a koučka, RC Holoubek
 • Sebe-vědomá žena - Ing. Bohdana Kabátová, koučka v oblasti osobního rozvoje, ředitelka společnosti Firma 2.0
 • Moudré podnikání žen - Lenka Papadakisová, zakladatelka projektu MPŽ, majitelka poradenské a vzdělávací společnosti Expertis Praha
 • Networking - Ing. Mgr. Ivana Bauerová, Business for Breakfast Česká republika

11: 40 - 11:55 přestávka

11:55 - 12:45 panelová diskuze (velký sál)

Diskuzi na téma Žena a vliv ve veřejném dění moderuje Zdena Hanyšová – Celá

Hovořit budou:

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. - ČPS, Mgr. Miluše Horská - senátorka, Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA, - VŠTB, Mgr. David Šimek - starosta Svitav, Mgr. Veronika Šprincová - Fórum 50%

12:45 -13:30 přestávka na oběd

13:30 - 15:30  workshopy

 • Genderové rozpočtování, Veronika Šprincová (velký sál)
 • Kruhový networking, Ivana Bauerová (aula)
 • Sebe-vědomá žena, Bohdana Kabátová (učebna č. 1)
 • Čtyři dohody ve světě práce a politiky, Monika Pavlisová (učebna č. 2)
 • Vědomý leadership, Lenka Papadakisová (učebna č. 3)

15:30 -16:00 neformální zakončení konference (velký sál)

Hledá se: Žena činu!

přidáno: 5. 10. 2015 5:44, autor: Sylva Horáková

Aktivní ženy, které se snaží o zlepšení života v komunitě, obci či regionu, si bezesporu zaslouží vyzdvihnout a ocenit. Právě takovým oceněním je Žena činu, pro které jsou nyní přijímány nominace. Znáte-li ženy z vašeho okolí, které se výjimečným způsobem, nasazením a iniciativou zasloužily o  zlepšení veřejného dění, neváhejte je za svoji komunitu, obec či region, navrhnout.

„Ačkoliv ženy bývají hybatelkami změn prospěšných pro spolčenost, ne vždy je to na první pohled patrné. Ocenění Žena činu, chce situaci změnit,“ říká Andrea Bělovská, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, jehož tým kampaň Žena činu organizuje. Ne náhodou lze ženy nominovat od 5. října, který připadá na Světový den úsměvu. Vždyť i drobné věci, které vedou ke zlepšení života, což lze odměnit úsměvem. „Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu,“ doplňuje psycholožka Monika Čuhelová.

Přijímání nominací na ocenění Žena činu je otevřeno až do 1. února 2016. Jména oceněných se veřejnost dozví 8. března 2016 na konferenci věnované tématu ženy a politika, která se uskuteční ve Svitavách. Nominační formulář naleznete na: http://www.politicka.cz/home/zena-cinu, stejně jako další podrobnosti a informace.

Záštitu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Ocenění Žena činu je součástí projektu Ženská energie pro politiku, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                                     Číslo projektu: 3720007

Podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy,aneb proč je političek méně

přidáno: 30. 8. 2015 23:42, autor: Sylva Horáková

Analýza projektu Ženská energie pro politiku odhalila, jaký je podíl žen a mužů na moci v okrese Svitavy. Konkrétně se v jedné části zaměřila na rozložení sil mezi muži a ženami v zastupitelstvech obcí. Součástí bylo i dotazníkové šetření, které zjišťovalo, jaký je přístup žen v regionu k politice, a to v širším slova smyslu.

Dlouhodobá diskuze nad genderovými tématy, která zahrnují mj. otázky podílu žen a mužů na moci, obvykle čerpá z dat, která vychází z republikových průměrů. „Regionálně zpracovaná analýza předkládá informace, které jsou cenné, neboť popisují situaci v regionu, kde není patrný vliv velkého města,“ uvedla manažerka projektu Ženská energie pro politiku Andrea Bělovská.

Ze statistické části analýzy vyplývá, že ženy v místních samosprávách mají v okrese Svitavy větší šance politicky uspět především v menších obcích. Z množství 124 místostarostů/tek zastává tuto funkci 32 žen (26%). Spíš než ženu jako hlavu obce, lze potkat dámu na pozici místostarostky. Z celkového množství 807 osob v zastupitelstvu je 31% žen. Přesto v devíti procentech obcí v okrese jsou čistě mužská zastupitelstva, avšak neexistuje žádná obec, kde by samosprávu vykonávaly pouze ženy.  Aby situace nevypadala příliš pesimisticky, lze ze sebraných údajů vytvořit „12 pro-ženských obcí“. Jedná se o obce do jednoho tisíce obyvatel, které mají procentuální zastoupení žen v politických funkcích větší než zastoupení mužů. Pouze těchto 17% obcí má většinové zastoupení žen ve své samosprávě, ovšem však maximálně v poměru 6:4. 

Jen pro zajímavost - do politiky se nejčastěji pouští ženy jako nezávislé kandidátky, nikoliv jako členky politických stran.

Dotazníkové šetření, které probíhalo v období od dubna do června 2015, bylo zaměřeno na téma politiky v regionu a názorů na ne/zapojení žen do politiky. Realizátoři průzkumu zjišťovali, jak jsou ženy aktivní v politice, zda je jich v politice dostatek, zda jsou samy členkami nějaké politické strany či hnutí nebo také chtěli znát důvody, proč ženy v politice nejsou.

Ukázalo se, že si naprostá většina dotázaných myslí, že ženy do politiky patří a měly by tam mít své jasné zastoupení. Podle veřejnosti je žen v politice málo. Zajímavé byly i odpovědi na otázku, proč by mělo být více žen politicky aktivních. Bezesporu proto, aby zaměřily pozornost na jiná témata, než muži, prosazovaly více prorodinnou politiku (či „ženská“ témata obecněji). Zároveň by vyrovnanější počet žen a mužů reflektoval rovnoprávné zastoupení obou pohlaví ve společnosti.

„Dosáhnout změny stavu ale zřejmě nebude jednoduché, protože veřejnost není nakloněna pozitivní diskriminaci,“ uvedla expertka a konzultantka gender a psychologie Monika Čuhelová. Potvrzují to i výsledky dotazníku.  Většina dotázaných uvedla, že by ženy měly mít podmínky při vstupu do politiky naprosto stejné jako muži. 

Respondenti mají také jasno, proč je žen v politice málo. Podle nich upřednostňují péči o rodinu, domácnost a děti před vstupem do politiky nebo je viněn stereotyp pokračující z historie, ba dokonce zde panuje názor, že muži mezi sebe ženy nechtějí pustit. Velkou kapitolou je i téma sebedůvěry – položené do roviny, zda na politiku ženy „mají“, a to nejen žaludek.

Projekt Ženská energie pro politiku si klade za cíl zvýšit zájem o veřejné dění mezi ženami. Jeho součástí je tedy práce na poli vzdělávání tak, aby ženy lépe dokázaly uplatnit své schopnosti ve prospěch komunity. První vzdělávací semináře projektu určené vybraným ženám se uskuteční v září. Témata spojená se sebepoznáním a sebevědomím představí koučka Lenka Papadakisová ve dnech 23. a 24. září. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, tudíž je účast na seminářích pro klientky projektu bezplatná.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Celá analýza je k dispozici na http://www.politicka.cz/o-projektu/analyza-vstupni

 Lenka Papadakisová je podnikatelka, vzdělavatelka, cestovatelka, hledačka moudrosti, koučka a průvodkyně osobnostním rozvojem leaderů a podnikatelů. V roli mentorky a konzultantky podporuje ženy v jejich podnikání. Vedle tradičních forem vzdělávání je propagátorkou učení prostřednictvím příběhů. Facilituje councilové kruhy otevřené komunikace. S podnikáním ve firemním vzdělávání začala v roce 1991, zakládala dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis (www.expertis.cz). Po roce 2010 iniciovala a spoluvytvořila několik společensko-vzdělávacích projektů, jejichž záměrem je přinést do podnikání moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti. Změna podnikatelské kultury je pro ni prostředkem k ozdravení celé společnosti. Projekt a spolek Moudré podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) podporuje malé podnikání žen v regionech, Transpedice - cestování za hodnotami společnosti a poznáním sebe sama, mediálně vzdělávací projekt Učíme se příběhy - mapuje inspirativní příběhy sociálních inovátorů. 

Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu, je mj. zastupitelkou Města Svitavy zvolená v posledním volebním období za Sdružení pro město Svitavy.

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007

Známé ženy vodu v regionu čeří

přidáno: 11. 6. 2015 4:31, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 11. 6. 2015 4:32 ]

Svitavy (10.června 2015)

Ženy a muži jsou zastoupeni v populaci přibližně půl na půl1. Stejnou měrou do veřejného dění ovšem nemluví. V současné době probíhá v jižní části Pardubického kraje2 dotazníkové šetření, hledající příčiny, proč se ženy do rozhodovacích procesů nezapojují stejně jako muži. Průzkum si klade za cíl poodhalit důvody ať již subjektivní či objektivní, které odrazují ženy od aktivního přístupu k politice, a to nejen na komunální úrovni. Hledat odpovědi na otázku, proč tomu tak je, přijede do Svitav jedna z nejvýznamnějších českých žen současnosti, Rostya Gordon-Smith, zakladatelka hnutí Minerva 21.

Dotazníkové šetření, které realizuje tým projektu Ženská energie pro politiku, probíhá mezi ženami napříč věkovými kategoriemi i politickým spektrem. „Získané výsledky umožní správně směřovat podporu tak, aby se poměr žen a mužů v rozhodovacích procesech vyrovnal,“ říká gender expertka projektu Ženská energie pro politiku Monika Čuhelová. Z předběžných výsledků, které jsou k dispozici, vyplývá, že za významné faktory ovlivňující míru zastoupení žen v politice, považují samy ženy stereotyp pokračující z historie. Stejně tak se z více než 40 % ženy domnívají, že upřednostňují péči o rodinu, domácnost a děti, před vstupem do politiky. Třetí nejčastěji udávaný důvod již směřuje přímo do řad politiků a jejím nedostatečná podpora mužů – spolustraníků, případně pak i mužů – partnerů. To, stejně jako nedostatek sebedůvěry, uvádí přibližně čtvrtina dotázaných.

„Chceme motivovat ke změně postojů a apelovat na aktivitu jednotlivých žen. Vynikající příležitostí, jak si uvědomit vlastní schopnosti a možnosti, je setkání s člověkem, který je vzorem. Proto jsme do Svitav opět pozvali Rostyu Gordon-Smith. Právě tato charismatická dáma dokáže motivovat, ale i nazývat věci pravými jmény,“ sdělila koordinátorka projektu Jaroslava Herbrichová. Doplnila, že Rostya Gordon-Smith je v Čechách čím dál známější, a to i díky onlineshow Pekelná značka, kde je porotkyní, nebo na sociálních sítích hojně sdíleném vystoupení v DVTV. Jedinečná příležitost potkat se s Rostyou Gordon-Smith bude v aule Multifunkčního centra Fabrika ve Svitavách 22. června 2015 od 17 hodin. Lektorka je hybatelkou hnutí Minerva 21, což je zcela nový koncept v České republice. Zaměřuje se na zvýšení sebevědomí a profesních znalostí žen i na budování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a posílení vlivu ve společnosti. S heslem „Čeříme vodu“ pomáhá, aby byly připravené přijímat výzvy a vedoucí pozice v různých oblastech podnikání a veřejného života.

Seminář je pořádán v rámci projektu Ženská energie pro politiku. Politika je zde vnímána jako široký pojem. Vítány jsou proto všechny dívky, ženy a dámy bez rozdílu věku, které chtějí navázat vzájemné kontakty a které se chtějí jakkoliv zapojit do veřejného života. Že takto široce pojatá politika není nuda, zatím potvrzuje i výše uvedený průzkum, ze kterého mj. také plyne, že se dotazované neztotožňují s výrokem, že být političkou není sexy.

1 Česká republika měla k 31. prosinci 2014 10 538 275 obyvatel a k 31. 12. 2013 zjištěno 10 512 419 osob. Ženy v populaci mírně převažují. Představují 51 % celkové populace. Zdroj ČSÚ.

2 Není ohraničeno výhradně na jižní okresy Pardubického kraje, ale probíhá převážně zde.

Ženská energie pro politiku se koncentruje ve Svitavách

přidáno: 31. 5. 2015 20:29, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 31. 5. 2015 20:30 ]

Svitavy (7. května 2015) 

Přilákat více žen do politiky si klade za cíl nový projekt aktivních dam ze Svitavska. Od většího zapojení ženské populace do veřejného dění si slibují jak kultivaci politického prostředí a otevření témat, která se jejich kolegům jeví jako méně důležitá, tak samozřejmě rovnoprávnější podíl žen a mužů na moci. Projekt, který počítá s komplexně propojenými aktivitami, jež motivují ženy k ovlivňování veřejného dění, podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace jako jeden z deseti v České republice.

Situace v Pardubickém kraji se zapojením žen do politiky obdobně jako v celé České republice neodpovídá rozložení žen a mužů v populaci. „První analýzy, které byly v rámci projektu provedeny, poukazují na fakt, že v nejmenších obcích, kde je práce zastupitelů nejhůře honorována a má spíše charakter dobrovolnické činnosti, je míra zapojení žen do rozhodovacích procesů vyšší, než ve městech, kde býti radním znamená jistou prestiž,“ popisuje Andrea Bělovská, manažerka projektu Ženská energie pro politiku. Právě detailní analýzy situace v Pardubickém kraji, které budou zaměřeny zejména na okres Svitavy a jež jsou nedílnou součástí projektu, pomohou odhalit, jaké principy a mechanismy při zapojování žen do politiky a veřejného dění fungují. „Právě tato část projektu je přínosná rovněž pro politické subjekty, které v regionu působí a které se dlouhodobě potýkají s malým zájmem žen reprezentovat a prosazovat politické cíle daných uskupení,“ doplňuje Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu.

Na analytickou část projektu navazují vzdělávací aktivity, které umožní ženám získat potřebné kompetence pro zlepšení pozice při práci pro veřejné blaho. Deset seminářů, které se do března 2016 uskuteční, se zaměří na témata nutná pro politickou práci. Renomé lektorů, které do regionu organizátoři zvou je příslibem kvality vzdělávání. Jako jedna z prvních školitelek přijede do Svitav 22. června 2015 Rostya Gordon Smith, specialistka na budování osobní značky a zároveň je považována za jednu z nejvlivnějších žen u nás. Než však dojde na konkrétní témata, organizátoři představí zájemkyním projekt na čtyřech místech ve svitavském okrese (Svitavy - 12. 5. 2015, Moravská Třebová – 20. 5. 2015, Litomyšl – 26. 5.2015, Polička – 27. 5. 2015 vždy od 17:00 hodin).

Uplatnění získaných informací ve vybraném okruhu dam, které opravdu chtějí situaci změnit, podpoří ještě zapojení do skupin pro sdílení zkušeností nebo propojení s mentorkami. Mentorky z řad činných političek zajistí přenos know-how tzv. mezi čtyřma očima.  

„Především jde o to aktivně pracovat – formovat veřejné mínění i motivovat a podporovat samotné ženy, které chtějí svou energii věnovat práci pro obec. Ne vždy však naleznou dost odvahy v sobě a podpory v okolí, že se do politiky, byť jen na komunální úrovni pustí. A to chceme změnit,“ uzavírá Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu. Nakolik se téměř roční úsilí vyplatí, se ukáže 8. března 2016 na závěrečné konferenci ve Svitavách.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Poznámky

Rostya Gordon-Smith  byla v roce 2001 jmenována jednou z 50 vrcholových HR manažerů ve světě. Rodačka z Havlíčkova Brodu působila kromě Česka také v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a dalších zemích. Do ČR  se ale vrátila a v roce 2006 se stala jednou z našich 20 nejvlivnějších žen. Nyní pracuje na svém nejnovějším projektu MINERVA 21, který pod heslem „Čeříme vodu“ oslovuje české ženy, které na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti a pozitivně ovlivňovat své okolí. Myšlenkově se MINERVA 21 hlásí k odkazu Elišky Krásnohorské, která v roce 1890 založila Gymnasium Minerva, první středoevropské dívčí gymnázium svého druhu.

Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu, je mj. zastupitelkou Města Svitavy zvolená v posledním volebním období za Sdružení pro město Svitavy.

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007


1-10 of 10