Domovská stránka‎ > ‎Rozhovory‎ > ‎

Miluše Horská

M
iluše Horská je jednou z nejvýše postavených političek u nás. Jakožto místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky je dokonce nejvýše postavenou českou političkou vůbec. Jako nestraník získala senátní mandát, který trvá do 23. 10. 2016. V Senátu PČR působí v senátorském klubu KDU-ČSL a nezávislých, jako místopředsedkyně Organizačního výboru a je též členkou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury a Stále komise Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie. Má pedagogické vzdělání (sahající od speciální pedagogiky po muzikoterapii) a dlouholetou praxi v oboru. Od roku 1992 je ředitelkou Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ o.p.s v Pardubicích. Mimo to lektorovala v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a přednášela na Univerzitě Hradec Králové. Při své politické práci akcentuje činnost ve prospěch neziskového sektoru, zde si klade za cíl zavést možnost víceletého financování, uzákonit status veřejné prospěšnosti a prosadit deinstitucionalizaci domovů sociálních služeb (ústavů), dětských domovů a psychiatrických léčeben. Mezi její politické priority patří také podpora komunitních služeb, problematika zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a sociální podnikání. Co se sektoru školství týká, zaměřuje se mj. na inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a vzdělávání výjimečně nadaných dětí. Miluše Horská je místopředsedkyní Koalice nevládek Pardubicka o.s. Je nositelkou Medaile města Pardubic a Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nutno dodat, že je také vítězkou ankety Největší žijící osobnost Pardubic.

Miluše Horská se narodila 26. dubna 1959 a mezi její nepolitické zájmy patří, kromě práce, hudba, četba, sport, a experimenty ve vaření. Je rozvedená, má dvě dospělé dcery a své místo v babiččině náručí má i vnučka Elenka.

Mohla byste zhodnotit svou práci v souvislosti s ženským pohledem na politiku v ČR? Už to, že jste na politickou scénu nevstupovala po klasické politické linii, ale přes neziskový sektor a práci pro občanskou společnost, je ojedinělé. Co Vás ke vstupu do politiky přimělo?

Jsem nestraník. Moje nestranictví ke mně patří. Tuto linii držím a vím dobře proč. Nepříslušnost k nějaké politické straně přináší určitou nezávislost. Právě proto, že jsem vzešla z neziskového sektoru, se cítím a mám potřebu konat nezávisle. Tyto principy bych si ráda v politice udržela i nadále. Dle mého není pravda, že člověk musí být stranicky příslušný, aby něčeho dosáhl. Mně se osvědčuje jít po konkrétním problému a hledat podpůrce napříč politickým spektrem. Daná problematika je totiž vždycky pro někoho odbornost či zájem. Zároveň necítím touhu být více či méně vidět, což je možná rys pozdějšího vstupu do politiky.

Současným genderovým tématem v politice je otázka, zda mít či nemít kvóty. Jak vnímáte problematiku rozložení sil v politické sféře Vy?

Dámský prvek, který zmiňujete, je téma, které českou politiku rozděluje na dva tábory. Nejde pouze o otázku mít či nemít kvóty v politice. Řekla bych, že je třeba mít v politice více ženského pohledu už pro odlišnost životní role muže a ženy. Žena, když se aktivně angažuje v práci, chce plnit veřejné funkce, nebo má netradiční povolání, které neznamená, že pracuje od – do, tak to má těžší. Stejně tomu je i v politice – samozřejmě záleží na věku, kdy do politiky vstupuje – zda má ještě rodinu s malými dětmi nebo už je vyvázaná z těchto povinností.

Jak funguje spolupráce žen v rámci sněmovny? Dokážou se političky semknout, když jde například o zákony dotýkající se života rodin v ČR, což lze jistě řadit k problematice, která by měla být pro političky přirozená?

Domnívám se, že pokud by ženy ve sněmovně dokázaly lépe spolupracovat, mohly by dopady v zákonech býti více vidět. Paradoxně musím říct, že když jsme se s kolegyněmi obracely na ženy v Poslanecké sněmovně, tak některé nemluvily pro politiku podpory žen, ale spíše v tvrdších číslech. Jednalo se třeba o zákony podporující mladé rodiny, např. zákon o dětských skupinách či očkování.

Obecně si myslím, že žen je potřeba v politice více. Nechci říkat, kolik procent či jak přesně by to mělo být. Platí však, že ženy by měly více ovlivňovat zákony, které mají dopad na náš život. Pohled žen je v těchto případech velmi málo vidět. Projevuje se to v normách, které se týkají podpory rodiny. Chytrá společnost si dobře spočítá, že je žádoucí podpořit rodinu s malými dětmi, aby byla soběstačná a nepotřebovala zásahy státu. Taková rodina se dokáže o sebe sama starat a vychovává potomky, kteří také přistupují k životu zodpovědně a následně dokážou pak vše společnosti vracet. A takových zákonů máme málo.

Jste zastánkyní neziskových organizací, dlouhodobě s nimi spolupracujete a jednu dokonce vedete. Pomůže neziskovému sektoru, když ženy vstoupí do politiky a mají zájem o rozvoj této oblasti?

Víte, ženy dostaly do vínku jednu vlastnost – a to, že hodně vydrží. Neziskový sektor je plný žen, které hodně pracují. Z úrovně místopředsedkyně Senátu vidím, že ženy míří na nejvyšší politiku, aby zpětně ovlivňovaly stát, aby neziskový sektor byl přijat jako partner. Logika věci je taková, že neziskový sektor dokáže zajistit za stát služby, které vyjdou stát levněji, jsou efektivnější – rychlejší, nebo dokáže reagovat v přímo v místě.

Chtěla bych si myslet, že situaci ženy ovlivní, ale spíše je to o politice státu, o tom, jak je neziskový sektor vnímán jako celek. Na rovinu však můžeme říci, že přestože všichni jsou si vědomi jeho nezbytnosti, celkově v naší zemi není stále rozhodnuto o roli neziskového sektoru. Pokusy o legislativu zatím nedopadly slavně. Ráda bych věřila tomu, že situaci mohou ženy ovlivnit, ale z praxe vím, že v tomto případě jde o rozhodnutí státu. Ten musí říct, ano, neziskový sektor je významný a měl by mít důstojnější podmínky, například v podobě víceletého financování, aby ti lidé, kteří zde pracují, měli jistotu. Mnoho lidí z neziskových organizací odchází, protože nemohou garantovat stabilní povolání a zaměstnanci si pak třeba nemohou vzít půjčku. Takže ačkoliv se v neziskové organizaci (třeba za evropské peníze) vyškolí, nakonec stejně odejdou do svého businessu. Spíš se to neřeší, kvůli tomu, že je zde tak vysoké procento žen, které jsou zvyklé opravdu hodně pracovat.

Mají ženy, které jsou výraznými osobnostmi, projevovat větší zájem o politiku a iniciativně vstupovat do tradičně „mužské“ hry, aby toto prostředí kultivovaly?

Jsem svědkem toho, že malé procento žen, které v politice je, aby třeba byly více výrazné, si berou za svůj mužský způsob chování. Mám pocit, že jsou spíše vidět hrubé způsoby, namísto toho, aby se političky snažily svým ženským působením prostředí kultivovat, aby si muži takové neuctivé chování nedovolovali. Zatímco ve firmách vídáme, když vstoupí do hry ženy, že se začnou muži chovat jinak, v politice je tomu zatím naopak. Je to spíše tím, že to jako ženy neumíme, a přizpůsobení se mužským způsobům je vlastně obranou. Obecně dle mého platí, že jakákoliv žena v jakékoliv významnější profesi či pozici se musí vyrovnat s tím, že se po ní vyžaduje, aby dobře vypadala, tedy aby vypadla jako žena, aby dobře uměla, a ještě se uměla vyrovnat s hendikepem péče o rodinu, které se zdaleka nemůže věnovat tak, jak by si přála. Rozdělení mužské a ženské úlohy je zkrátka složité.

Platí tedy i pro politiku, že ji ženy dokážou zlidštit, kultivovat? 

Ano. Ale ženy, které do politiky vstupují, si musí uvědomit, že jdou se svou kůží na trh a riskují zesměšnění. Sama jsme několikrát zasáhla při jednání v Senátu, když bylo chování kolegů nevhodné. Ovšem nakonec sami přestali s ironizujícími poznámkami. Ba dokonce, jeden z mužů, který nebyl zpočátku příliš kultivovaný, se nyní dokáže žen – kolegyň i zastat. Zkrátka musíme se umět ozvat. 

Jak se s muži – politiky komunikuje?

Žen musí být víc, aby se dokázaly dohodnout a nemusely s muži soupeřit. Vnímám, že se opravdu jedná o soupeření. Muži komunikují jinak. Mužské způsoby komunikace jsou pro ženy náročnější v tom, že chlapská mluva v politice je tvrdá až urážlivá. Muži se posekají, jdou do boje, kdežto ženy se spíše stáhnou s tím, že nemají zapotřebí se handrkovat, obzvlášť když se nejde po podstatě věci, ale zesměšňuje se nějaká marginálie. Problematické jsou situace, kdy vás chce muž – politik zesměšnit něčím ženským a vůbec nejde o věcnou argumentaci. To jsou metody, které jsou velmi mužské. V okamžiku, kdy my – ženy – na tyto způsoby přistoupíme, dostaneme se do stavu, který vidíme ve sněmovně dnes.

Co by se dalo udělat pro to, aby začínajícím političkám zůstaly ideály co nejdéle?

Důležité je, proč do politiky vstupujete. Přicházíte-li do politické strany jako mladý plný ideálů, pak jde o to, kam až s nimi dojdete. V okamžiku, kdy zjistíte, že stranické výtahy fungují jinak, a začnete se chovat tak, abyste na sebe za každou cenu upozornili, nebo jestli jdete způsobem, že problematiku chcete řešit, věnujete se jí, nabalujete k sobě lidi a tak pomalu postupujete bez ztráty přesvědčení. Rychlejší metody jsou bohužel křiklavé, a to bez rozdílu u žen i mužů. Co se týče argumentace, zkrátka moc se vzájemně neposloucháme. To je však obecný jev ve společnosti – neumíme si naslouchat. Kdybychom šli po podstatě, je to výchova ze škol – jak vedeme děti ke komunikaci, k týmové spolupráci, jak je nutíme, aby si naslouchaly, aby byl výsledek ovlivněn spoluprací, ne jedincem. Bohužel na tým se dnes moc nehraje, empatie chybí. Uvědomme si, kolik může být sólistů?

Bylo tomu tak vždy, nebo se jedná o nový jev?

Problém jsem si uvědomila právě při pohledu do historie. Náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk jezdil do rakouského parlamentu, kde byly zastoupeny jednotlivé země a muselo se spravedlivě měřit a vážit. Ačkoliv to mnozí odsuzovali, jakýsi řád a nutnost slyšet jeden druhého existoval.

Naše nová demokracie po roce 1989 vyšla z politiků, kteří byli vychovávaní v komunismu, a na našich zákonech je to velmi znát. Třeba transparentnosti mají všichni plná ústa a ve finále vidíte schvalovací proces, který je důsledkem nedemokratického komunistického státu na straně jedné a komunistického školství na straně druhé. Demokratická výchova chyběla a my se s důsledky potýkáme a budeme potýkat. Ostatně jedná se o nešvar i v ostatních postkomunistických zemích. Vymlouváme se na Unii. Namísto abychom stavěli na pozitivech evropského práva, tak jej shazujeme ve jménu jakéhosi čecháčství, které tu de facto nemáme. My nejsme hrdý národ. Někteří jedinci neselhávají, ale jako celek se nedokážeme domluvit vůbec.

Má pro ženy smysl v takovém prostředí vůbec vydávat svou energii?

Vždy když do Senátu přijdou nové ženy a začnou sledovat nekonečné hovory, které neřeší princip problému, tak na sebe koukáme, co by se za tu dobu mělo a mohlo udělat rozumných věcí. Říkám si, že kdyby zde bylo takových rozumných žen více a nemusely se snažit zaujmout a vyrovnávat se s hendikepem, že jsou ženy, a tím pádem jakési v politice divné, byla by práce mnohem efektivnější. Žen musí být víc a musí spolupracovat, aby bylo možné dosáhnout v tomto ohledu nějaké pozitivní změny. Jedna žena ve vedení firmu ani politiku nezmění. Spíše naopak.

Vysoká politika vysokým počtem žen neoplývá, ale v mnohých malých obcích situace tak kritická není. Čím si to vysvětlujete?

Malá politika je postavená na pracovitosti, na úsilí a malých pozicích. Je zde množství práce, která není na první pohled vidět, ale musí se udělat, a to je vlastní ženám. To je jako domácnost – uklízíte, vaříte, celý den tím strávíte. Podobná je práce na komunální úrovni. Aby obec vzkvétala, je třeba o ni pečovat. A navíc volby jsou výběrem lidí z nás. Na malé vesnici se obyvatelé znají, a když je zde schopná a šikovná žena, která se do politické práce chce pustit, tak obvykle šanci dostane. Lidé volí osobnosti, ne programy. Na venkově je to markantní. Pokud jde o politiku na úrovni kraje a vyšší, už mnohým lidem připadá, že není jednoduché se prosadit. Možná se mnohým ženám zdá, že nemá smysl se složitě „prokousávat“ stranickými aparáty.

Uvědomují si politické špičky potenciál, který v ženách se zkušenostmi z komunální politiky mají, byť mohou být jako Vy bez politické příslušnosti k nějaké straně?

V okamžiku, kdy se skládá kandidátka pro krajské nebo celostátní volby, je výrazný mužský prvek. Pokud jste „služebně“ nejmladší, jen těžko se zařadíte na kandidátku. Třeba ve vyšším věku, kdy se jako žena můžete politice věnovat, protože již máte zabezpečené členy rodiny a máte i dostatečné profesní zkušenosti, je obtížné naskočit do „čekatelského“ vlaku. V případě, že se rozhodnete do politiky vstoupit, tak s časem musíte počítat. Stejně jako s tím, že podání přihlášky do nějaké politické strany je stigma na celý život.

My chceme ženy, které tuto odvahu najdou, podpořit. Připravujeme základnu pro ženy, které se odhodlají jít do politiky. Vzniká tzv. Akademie, která nabídne jednou za rok krátké a intenzivní vzdělávání, a já toho budu účastna.

Demokratické principy jsou pro Vás důležité. Vnímáte nějaké jevy, které mohou být hrozbou pro naši demokratickou společnost?

Vymahatelnost práva není v České republice na dobré úrovni. Soudy nejsou u nás zcela nezávislé, a to říkám zcela otevřeně. Nedodržují se zákony, a to i ze strany státu. Pokud sám stát zákony nedodržuje, tak jak to má vidět občan? Musím říct, že kterýkoliv kolegů, který by vzal za své řešení problémů s vymahatelností práva, tak by byl plně vytížen jen a pouze touto agendou. Další hrozbou je dle mého politicky neodpovědné chování na všech úrovních politiky. Populismus, podbízení se voličům a sliby. Jako příklad můžeme uvést otázku volby prezidenta. Byl zde pečivě připraven nový zákon o volbě prezidenta, ale k projednávání se nedostal, protože již byla voličům slíbena přímá volba. Třetí věcí, která je hrozbou, ale nesouvisí se zákony, je to, že u nás se úspěch neodpouští. Když něco dobře funguje, není snaha to následovat, ale rozbít. Tento princip je vidět rovněž ve všech patrech politiky a společnost nás za to bude jednou soudit.

V České republice si postupně zvykáme na skloubení politické a obchodní moci. Máte obavy, že by to mohlo být zneužito?

Všichni z toho máme velkou obavu. V oblasti médií je to velmi diskutováno. Hlavním tématem, o kterém se debatuje, je veřejnoprávnost. Domnívám se, že objektivní podávání informací u nás asi zachováno je. To, kdo se k problému vyjadřuje, či je osloven, je v pořádku. Ovšem jaké zprávy se pak vysílají, jakou mají prioritu a kdy, je otázka. Naše pozornost je odváděna od důležitých věcí, není dobře, když je naše pozornost odváděna směrem ke spotřebitelským tématům. Pravidelně poslouchám BBC a sama se někdy úplně divím, jak se pak stejný problém komunikuje u nás.

Na závěr dovolte trochu osobní otázku. Žen v politice není moc a Vy jste dvě stejného příjmení z Pardubického kraje. Nekomplikuje Vám to život?

Byla legrace, když jsem zjistila, že se paní Horská stala zastupitelkou Pardubického kraje. Ještě jsme se vzájemně politicky nepotkaly a pošta mi špatně nechodí.Comments