Domovská stránka‎ > ‎Rozhovory‎ > ‎

Marie Kučerová

Marii Kučerové je 63 let a v současné době vykonává funkci uvolněné místostarostky v Poličce. Zastává funkci zastupitelky v samosprávě Pardubického kraje, kde pracuje ve zdravotním výboru. Od roku 2003 je členkou České strany sociálně demokratické, momentálně i na pozici předsedkyně Místní organizace v Poličce a členky Okresního výkonného výboru ČSSD.

Ženy a politika – patří toto spojení k sobě? Ve vašem případě zjevně ano, ale určitě tomu tak nebylo odjakživa. Co vás přimělo vydat se na politickou dráhu?


Politika v devadesátých letech mě začala zajímat. A nebyly to jen diskuze mezi Klausem a Zemanem, které mě přivedly k utříbení mého směřování. Do regionů před volbami v roce 1996 začali přijíždět politici a političky, se kterými se dalo debatovat o potřebách, postojích i názorech. Musím dodat, že politika mi vyplnila jakési prázdno po rozvodu manželství a péči o děti, které v té době byly už také velké. Do politiky na komunální úrovni jsem vstoupila, řekla bych, až typicky standardně. Nejprve mne oslovil kolega z práce, pak jsem přišla na několik schůzí ČSSD a v roce 1998 jsem kandidovala do zastupitelstva. Jako nestraník a z posledního místa. Lidé mi však dali takovou důvěru, že jsem byla 1. náhradníkem, lidově řečeno skončila jsem při volbách první pod čarou. Členkou strany jsem se stala až o pět let později.

Sama jste byla jedničkou na kandidátce v komunálních volbách několikrát, v čem je tato pozice obtížná?

Musíte být tahoun. Jde o to nepolevit a vytrvat, stmelovat, hlídat situaci a hodně pracovat. A především mít jasno v otázce „proč“… Je důležité vědět, že nejde o místo starosty či místostarosty, ale o hlasy, které umožní prosadit realizaci programu. Na regionální úrovni je právě lídr kandidátky s programem nejvíce spojen, nejen že má nemalý podíl na jeho tvorbě, ale také musí o jeho potřebnosti přesvědčit voliče. 

Co považujete za své největší politické úspěchy?

Začínala jsem s prací pro město ve finančním výboru, pak jsem byla zvolena nejprve zastupitelkou, poté jsem zastávala funkci radní a nakonec místostarostky Poličky. Působím i v krajském zastupitelstvu. To je ovšem pouze výčet funkcí, ke kterým by se daly připojit ještě ty stranické, ale za největší politický úspěch považuji rozvoj města, který je umožněn díky fungující a dlouhodobě stabilní koalici.

V politice dnešní doby hraje čím dál významnější roli politický marketing. Platí to i na regionální úrovni?

Politický marketing hraje čím dál významnější roli i na regionální úrovni. Uvědomuji si, že je mu třeba věnovat pozornost i jindy, než pouze před volbami, tak jak tomu bývalo na komunální úrovni zvykem ještě donedávna. Jedním z prvních kroků, je třeba si uvědomit, že o aktivitách a práci nás - politiků je třeba veřejnost informovat průběžně, zapojit se do řešení problémů lidí. V regionu nejde o spoty v televizi a billboardy, ale zejména o komunikaci s obyvateli. Je fakt, že nápor marketingových aktivit, vždy bude směřován do období před volbami.

Před volbami strany a hnutí hledají ženské tváře na kandidátky. Někteří úspěšněji, jiní méně. Proč se ženy na přední místa příliš nehrnou? Případně přenechávají místa lídrů mužům „bez boje“ a řadí se na pozici dvojek či trojek?

Na první místa je potřeb energických žen. Doposud se ženy obecně do popředí příliš často nehnaly, což byl setrvalý stav řady volebních období. Nyní mám pocit, že se situace mění. V ČSSD sice máme kvóty, ale zároveň i ženy, což se může zdát až překvapivé. Jsou mezi nimi zástupkyně polistopadové generace, která se tak nebojí, je sebevědomější a má i bojovnější lokty. A těm, které takové dispozice nemají, se snažíme pomoci. Jsem ráda, že ženy začínají mít o aktivní politiku větší zájem.

Sama hovoříte o mezigenerační výměně, která po čtvrtstoletí od sametové revoluce, kdy došlo k převratným změnám v české politice, musí nutně nastat. Jak a kdy mají ženy této šance využít?

Cítím, že my starší už máme zažité určité stereotypy. Mladí mají novou energii. Umí diskutovat, nastolovat témata a řadu věcí řeší jinak. Nyní se nacházíme v mezidobí mezi volbami do obecních zastupitelstev. Je ten nejlepší čas začít dávat o sobě vědět, pokud se chcete po příštích volbách aktivně na věcech podílet. Nebude to dlouho trvat a opět se politické strany a hnutí začnou poohlížet po nových kandidátech. Cest, jak na váš zájem o veřejné dění upozornit je několik. Nejjednodušší je nechat se pozvat na členskou schůzi nějaké politické strany, sledovat dění a sdílet názory. Pokud vám stranický systém nevyhovuje, jsou tu veřejná zasedání zastupitelstva. I zde budete viděni i vítáni. A váš hlas může být slyšen buď v diskuzi, nebo v „kuloárech“. Budete-li alespoň trochu vytrvalí, určitě si vás místní politická scéna všimne.

V politice tedy působíte řadu let. Jsou situace, kdy být ženou je hendikepem?

Čím více zkušeností z politiky získáte, roste i sebevědomí. Čím víc je žena sebevědomější, tím méně hendikepů vnímá. Sama za sebe mohu říci, že už se umím ozvat a žádné znevýhodnění nevnímám. Je logické, že ty ženy, které v politice začínají, nejsou tolik osmělené. Další, co je pro aktivní politickou činnost nutné, je podpora rodiny. Není-li dostatečná, může být hendikepem i péče o malé děti. Ale ženy mohou toto náročné období využít ke sbírání zkušeností. Děti malé věčně nebudou. Je pravda, že záleží na tom, v jaké situaci do politiky vstupujete a co očekáváte.

Existuje podle vás nějaká univerzální rada či rovnou sada doporučení, kterými by se nejen začínající političky, jež působí na komunální úrovni, měly řídit, aby byly úspěšné?

Možná to bude znít jako fráze, ale klíčové je mít sebevědomí, morální zásady a vazby mezi lidmi. K tomu bych doplnila, že není na škodu být vidět, tj. nesedět doma, a být optimista. Důležité je i umět naslouchat. Pro vstup do politiky a udržení pozice jsou základním předpokladem dobré vazby v komunitě, ať se již jedná vztahy z pracovního prostředí, zájmové činnosti či sousedství.
Comments