Domovská stránka‎ > ‎Rozhovory‎ > ‎

Jana Pernicová

Jana Pernicová se narodila 2. dubna 1956 v Moravské Třebové. Od roku 1977 žije ve Svitavách. Po ukončení základní školy navštěvovala Střední zemědělskou technickou školu v Moravské Třebové. Po jejím absolvování nastoupila na Vysokou školu zemědělskou v Brně, kterou úspěšně dokončila v roce 1980. Je vdaná, má syna a dceru a 4 vnoučata. Mezi její záliby patří čtení, plavání a pěstování květin. Svou profesní dráhu začala na Okresním úřadě Svitavách a pokračovala ve Státní bance Československé. Její další cesta vedla již do školství. Na Středním odborném učilišti zemědělském v Poličce byla mistrovou odborného výcviku a učitelkou odborných předmětů. Poté pracovala na Školském úřadě ve Svitavách. Od roku 1996 je ředitelkou Základní školy ve Svitavách. Do politiky vstoupila jako členka České strany sociálně demokratické v roce 2010. Od roku 2008 je radní Pardubického kraje, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Poslední tři roky zastává funkci náměstkyně hejtmana. Mimo to, je předsedkyní Komise pro rozvoj lidských zdrojů. Její hlas je slyšet i v odborných kruzích a na ministerstvu školství - je členkou Komise Rady AKČR pro školství a sporti členka pracovní skupiny ministra školství pro technické vzdělávání a členka Komise fondu rozvoje kapacity mateřských a základních škol jmenovaná ministrem školství. V letech 2010 - 2014 působila v Zastupitelstvu Města Svitavy.

Jaký impulz vás přiměl ke vstupu do politiky?

Téměř celý profesní život jsem pracovala a pracuji ve školství. S hodně věcmi jsem nebyla a nejsem spokojená. A když jsem byla oslovena dnešním senátorem Martínkem vstoupit do politiky a pokusit se řešit právě školství, tak to byla určitě pro mě výzva. Pokusit se tedy různá rozhodnutí ovlivnit, zkusit řešit věci z tzv. druhé strany. A že to není vůbec jednoduché, to jsem poznala již v prvním roce.

Říká se, že lékaři, učitelé a právníci mají při volbách výhodu před ostatními profesemi, neboť jsou mezi lidmi známí. Je to pravda a platí tvrzení i pro ženy?


Nejsem si až tak jistá. Zcela upřímně musím říct, že u žen závisí dost na věku, přitažlivosti a také na prvním dojmu. K ženě jsou voliči daleko kritičtější právě z toho prozaického pohledu. U mužů je vstup do politiky více méně samozřejmostí.

Na co se musí ženy, které nově vstupují do komunální politiky, připravit?

Muži se velmi často prezentují jako liberálové, kteří velmi podporují vstup žen do politiky, jako tzv. vyvažující prvek, ale často jen do té doby, než daná žena se stane dominantní a více prosazující svůj názor. Takže se musí připravit na to, že její postavení, nebo respektive prosazení jakéhokoliv názoru, rozhodnutí bude určitě složitější. A to v nezávislosti na úrovni politiky.

Setkala jste s diskriminací na základě pohlaví, ať už v politice či v práci?

S diskriminací určitě ne, se složitějším postavením každopádně. Já osobně na některé muže působím až příliš dominantně :).

Ve školství je žen více než mužů, tudíž by mohli být diskriminováni oni. Pokud se však týče platů, obvykle mají ženy nižší ohodnocení za stejnou práci v porovnání s muži. Platí to i ve školství?

Ve školství tomu tak úplně není, platové třídy a zařazení je dané. Ale je pravda, že v nenárokových složkách jako je osobní ohodnocení, odměny se toto může stát. A důvodem je to, že ve většině, především základních škol, je málo mužů, a přitom čím dál víc dětí z neúplných rodin. Děti žijí většinou s matkou, a tak je muž ve výchově i vzdělávání daleko více potřebnější. A proto se ředitelé snaží
alespoň tímto způsobem muže podpořit.

Mezi žáky se lze se šikanou a diskriminací, ať už z jakéhokoli důvodu, setkat. Jaká jsou účinná řešení na odstranění nežádoucích situací?

Nejlepší je vůbec předejít šikaně a diskriminaci.
A jak? Komunikací s dětmi, rodiči, vysvětlovat nejen práva jednotlivců, ale vysvětlovat i jejich povinnosti. Učit je toleranci, naslouchání, přijímání názoru druhých, ohleduplnosti, ale také lidské etice. Toto však děti přijímají už ze své rodiny, od svých rodičů,
a proto na to jen škola nestačí. A v dnešní uspěchané a často nervózní době je to stále složitější. Určitě a bohužel je jednodušší o tom psát nebo mluvit. Každé řešení je velmi složité a zdlouhavé.

Dají se vámi popsané postupy uplatnit i v zaměstnání, ba dokonce v politice?

Dají. Jsme lidé, myslíme a měli bychom si vždycky uvědomit, že se cokoliv může přihodit také nám osobně. A to bychom pak každý problém, ale i způsob jednání viděli zcela jinak.

Jako krajská radní zodpovědná za školství jste stála před nepříjemnou situací, ke které vedlo snižování počtu žáků na středních školách, a ústilo v potřebu školy zavírat nebo slučovat. To vyvolalo velkou nevoli mezi lidmi. Bylo těžké tato opatření navrhnout a prosazovat?

Ano, bylo a stále je. Je pochopitelné, že každý z nás má ke své škole osobní vztah, existuje někdy i stoletá tradice, že škola je umístěna právě v dané budově. Takže velmi často do tohoto rozhodování vstupují emoce a tlak široké veřejnosti. Každý z nás chodil do školy, naše děti tam chodí také, a tak je zcela nepřipustitelné, že by se mělo něco měnit, nebo dokonce rušit. Nikdo z nás totiž nechce připustit, že do vzdělávání patří i ekonomika. Ten, kdo nepracuje ve školství, nemůže pochopit některé zákonitosti, které jsou pro školství dané. Například sem patří počet žáků ve škole a třídě. Bohužel menší počet žáků ve třídě je spíše pro školu problémem než výhodou. Máme-li méně žáků, musíme mít i méně učitelů. Naopak, by bylo logičtější, méně žáků, více času na výuku, vyšší kvalita. Ve školství jsou však finanční prostředky na mzdy přidělovány ministerstvem školství především podle počtu žáků. A tak se velmi často stává, že v právě v odborných školách, kde je méně žáků, chybí řediteli peníze na mzdy.
A většinou na mzdy odborných učitelů, protože učí menší počet hodin, než takový češtinář. A právě tím, se snižuje kvalita výuky. Nemůžeme chtít přece po učiteli českého jazyka, aby učil předmět technologii kovů. A učí-li, je to špatně. Jen od roku 2008 do 2015 je v Pardubickém kraji o 5 500 žáků ve středních školách méně a počet škol zůstává stejný.

Co je pro ženu - političku nejobtížnější v okamžicích, kdy musí jít ve svých rozhodnutích proti mužům, případně většině?

Ustát jakýkoliv komunikační tlak, ustát emoce. Přece jenom jsou ženy nastaveny jinak, nejsou tak pragmatické a mají na věci leckdy i širší úhel pohledu. A ten je pro muže často nepochopitelný. A muži jsou přece jenom ješitnější, ne?

Umí se ženy – političky dostatečně chlubit svými úspěchy? A co považujete za svůj největší politický úspěch vy osobně?

Samozřejmě záleží na každé z nás, ale obecně muži prodávají své úspěchy lépe. Mým největším úspěchem je zcela určitě rozvoj a podpora odborného školství. Prosadila jsem projekty na podporu odborných profesí. Krajské školy získaly 162 milionů korun na spolupráci mezi základními školami, středními školami a zaměstnavateli. Podařilo se mi navázat velmi úzké vztahy se zaměstnavateli, hospodářskou komorou a leckdy jsem se stala prostředníkem mezi školou a firmou. Školy nemohou přece připravovat nezaměstnané, a tak musí velmi úzce spolupracovat s budoucími zaměstnavateli. Náš kraj patří v tomto k jedním z nejaktivnějších krajů.

Ale mým politickým úspěchem je zcela určitě i vrácení Svitavského betléma do Svitav. O to se Svitavské muzeum pokoušelo od roku 1990.

Politická kultura se jistě dá v České republice hodně vylepšovat. Jakou roli v tomto ohledu mohou nebo lépe řečeno mají hrát ženy?

Ženy by měly být tím empatickým prvkem, měly by právě svoji ženskostí podporovat jakousi slušnost při jednání, ale i vystupování. Ale trošku s nadsázkou a humorem. Na fotografiích politiků jsou ženy přece jenom oživením a ozdobou. Každého přece skupinová fotografie s politiky více
zaujme, jsou-li na ní ženy. (syh)

Comments