Domovská stránka‎ > ‎Rozhovory‎ > ‎

Blanka Čuhelová

Blanka Čuhelová působí jako zastupitelka Města Svitavy. Hlavní profesí, a hlavně tělem i duší je však muzejnice. Jako dlouholetá ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách má na svém kontě řadu úspěchů. Za navrácení mechanického betléma, kulturní památky, byla nominována a oceněna titulem Žena činu za město Svitavy v roce 2015.

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

Ze svých dlouholetých zkušeností si myslím, že pokud člověk chce něčeho dosáhnout, je důležité mít vizi, cíl, ke kterému chci směřovat. Jen vize ale nestačí, protože člověk sám zmůže velmi málo. Myslím, že mám cit na lidi a dokáži se kolem sebe soustředit tým, který je aktivní, kreativní a dokáži lidi nadchnout. Je vždy důležité dát každému, kdo o to má zájem prostor k samostatné činnosti a odpovědnosti. Snažím se vytvářet příznivé podmínky pro práci, dokáži strhnout ostatní k realizaci svých nápadů, ale také pomáhám realizovat přínosné projekty druhých. Také se domnívám, že umím naslouchat a nechat se inspirovat. Snažím se lidi spojovat, ne stavět proti sobě.

Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na co jste tedy patřičně hrdá?

Když jsem přebírala muzeum v roce 1990, byla ve čtvrtině budovy expozice dělnického hnutí a výstavní síně. Za pětadvacet let nám podařilo vrátit budovu zpět muzeu a vybudovat v ní vlastivědnou instituci, která má kredit v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let jsem hrdá na tři věci:

1/ Podařilo se nám v praxi realizovat edukativní činnost pro školy, která nemá v okolí srovnání. Prostřednictvím projektu Muzejní animace se nám povedlo prolomit bariéry mezi školou a muzeem a školy se naučily využívat muzejní programy v rámci své výuky. Prostřednictvím řemeslných a výtvarných workshopů aktivně tráví v muzeu svůj volný čas také dospělí a senioři.

2/ Po pětadvacetiletém úsilí se povedlo do Svitav navrátit velký svitavský betlém, jehož autory byli svitavští betlémáři a řezbáři 19. a 20. století. Betlém se povedlo nechat zapsat do registru kulturních památek a je vypracován restaurátorský průzkum a záměr na jeho záchranu.

3/ Postupnými kroky jsme v minulých letech restaurovali zničené prvky budovy Ottendorferova domu. Otvorové prvky, obložení, rekonstruovali jsme topení... Díky tomu jsme např. zjistili ložisko dřevomorky, kterou se nám podařilo zastavit. Ottendorferův dům také začal žít díky činnosti Muzea esperanta, čajovny a díky ubytování ve věži otevřeném i veřejnosti.

Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

V současné době je pro mě zřejmě tou profesní výzvou získat finanční prostředky na zrestaurování Velkého svitavského mechanického betléma. Pokud se nám to povede, budeme moci konkurovat Třebechovickému betlému. Restaurátorský záměr je připraven, odborníci přislíbili svou účast na restaurování- stačí nám málo - asi 5 milionů korun. A další výzvou je realizace česko-polského projektu, na kterém právě teď pracuji. Výsledkem by byla nejen modernizace muzea jako informační instituce, ale také zpřístupnění ojedinělých půdních prostor budovy, modernizace stálých expozic a také rekonstrukce muzejní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti jako oddechového místa.

Ale vůbec jsem nepsala o svém osobním životě. Asi to sem nepatří, ale chtěla bych i v dalších letech, aby má rodina věděla, že jsem tu pro ně. Že si moc vážím toho, že mě berou takovou, jaká jsem, že mě mají stejně rádi, jako já je. Všechno vlastně začíná a končí v právě v rodině. A moc záleží na tom, jak se právě rodina postaví k úspěchům i prohrám svých částí. Jak moc dokáže vrátit člověka z nebes na zem a jako moc dokáže pomoci, kdy je mu zle. 

Co by ředitelka svitavského muzea a galerie řekla samo o sobě? 

Zaměstnání je pro mě opravdu velikým koníčkem, kterému věnuji hodně času a snad je to za ty léta na muzeu i vidět. Rodina je pro mě hodně důležitá, vždy mě podržela v těžkých chvílích, a já se snažím o totéž. Když se mluví o zájmech, většinou se profilují lobby kulturní a sportovní. Já patřím spíše k té první, i když se nevyhýbám ani sportu. Ráda lyžuji, jezdím na kole, plavu. Ale raději jdu na pěkné divadelní představení, film, besedu, koncert. Nemám ráda tzv. mega akce, spíše alternativní kulturu. V době studií na gymnáziu jsem hrála divadlo, chodila do „dramaťáku“. Právě toto období mě ovlivnilo na celý další život a zůstali mi z něj také nejbližší přátelé. Užívám si chvilky, kdy mohu být na svém rodné město pyšná. A snažím se namísto „brblání, co všechno nejde“ napomoci tomu, aby těch chvilek bylo co nejvíce.

Mé životní krédo: Vydrží-li kultura, přežije národ.
Comments