Workshop 8.3.2016
13:30 hodin 
velký sál

Těží muži a ženy z veřejných rozpočtů stejně? Cílem workshopu je na základě výstupů z analýz a prostřednictvím konkrétních příkladů poukázat na to, že i veřejný rozpočet má určitý genderový rozměr. Kromě popisu současné situace a obvyklé praxe v českých městech a obcích se zaměří i na konkrétní nástroje a metody, jak využít sestavování rozpočtu k posilování rovnosti mužů a žen ve společnosti - ať již na úrovni obcí či státu.
Cílem workshopu je ukázat genderový rozměr veřejného rozpočtu a předat nástroje a metody, jak toho dosáhnout.

Mgr. Veronika Šprincová


Veronika Šprincová je absolventkou Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní externě vyučuje. Kromě vytváření analýz a lektorování pro neziskovou organizaci Fórum 50 % studuje v doktorském programu v Ústavu politologie Filozofické fakulty UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na téma zastoupení žen v politice. V současné době také předsedá Genderové expertní komoře ČR.