Ivana Bauerová: Kruhový networking

Networkingové setkání
Termín: 8. 3. 2016
Čas: 13:30
Aula

Setkání v rámci Kruhového networkingu propojují zajímavé lidi z různých oborů a oblastí. Prospěch z networkingového setkání mohou mít všichni, kdo hledají partnery pro spolupráci, a to ať již v oblasti obchodu, neziskových projektů či politiky.

Během první části workshopu se spolu setká deset až dvacet lidí. Vymění si kontakty, popovídají o tom, co dělají. Ze setkání vyplyne, jak si mohou být vzájemně prospěšní.  Další část je méně formální a umožňuje rozvinout navázaný kontakt.

Ing. Ivana Bauerová

 


Ivana Bauerová je iniciátorkou mnoha nápadů a věnuje se řízení výjimečných a zajímavých projektů. Je expertkou na nettworking – síťování, jehož principy využívá ve svém pracovním i osobním životě. V současné pracovní pozici ředitelky projektu Děcka z Česka má zodpovědnost za úspěšné spuštění a řízení projektu, nastavení marketingových a obchodních cílů a řízení jejich realizace, sestavení obchodního a výrobního týmu, komunikace s médii, obchodními partnery a marketing. Má zkušenosti s provozováním obchodních klubů, v nichž podnikatelé získávají informace, obchodní kontakty, marketingové know-how a budují své renomé. To vše s cílem optimalizace svého obchodního výsledku. 

Comments