Příspěvek
Termín: 8.3.2016
Blok: 10: 25 - 11:40 hodin
velký sál

O základním, nepodmíněném příjmu jako možném nástroji zrovnoprávnění (nejen) žen bude hovořit Ivan Bartoš, bývalý předseda Pirátské strany a manažer věnující se databázové architektuře a marketingu. Ve svém příspěvku se I. Bartoš zaměří na existující zkušenosti s nepodmíněným příjmem ze zemí, kde tento přístup aplikovali a nebo ho testují či plánují testovat a představí možnosti jeho aplikace v České republice.

Je třeba si uvědomit, že ačkoliv žijeme ve 21.století, naše společnost stále trpí nemocemi stoletích dřívějších. Předpokladem vyrovnaných životních šancí, je zaručení vice než elementárních životních potřeb lidí. Genderová spravedlnost, která reálně neexistuje, se v ekonomickém boji, na který je bohužel lidský život v tomto nastavení často redukován řadě lidí může jevit jako přílišný luxus. Pokud vedle sebe postavíme témata, jakými jsou svoboda a rovnoprávnost, je třeba si uvědomit jejich přímou provázanost a soustředit se na podmínky, jakými lze ve vyspělé společnosti tyto potlačované potřeby naplnit, a to jinak než sociální almužnou, umělým ohýbáním pravidel, či ignorací základních rozdílů sociodemografických, genderových a v neposlední řadě třeba i rasových.

Doporučená literatura k přednášce:
Daniel Raventós: Materiální podmínky svobody
http://rubato.cz/wp-content/uploads/2015/04/Materialni_podminky_svobody-ukazka.pdf

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Ivan Bartoš (* 20. března 1980) je členem Pirátské strany od jejího založení. Od roku 2009 byl jejím předsedou (s krátkou přestávkou v létě 2013). Po volbách do Evropského parlamentu 2014, ve kterých Piráti těsně neuspěli, kdy se 4,78% (72 514 hlasů) nedosáhli 5% hranici pro vstup, na funkci rezignoval a působil jako řadový člen, posléze pak člen republikového výboru.
Od března 2015 je vedoucím mediálního odboru Pirátů.

Ivan pochází z Jablonce nad Nisou. Od roku 1999 žije v Praze.
Maturoval ve Spojených státech amerických a následně i na gymnáziu U balvanu v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand se specializací na databázové modely, databázové systémy a informační služby internetu. V roce 2013 pak získal titul PhD.

V průběhu studia se zabýval převážně problematikou vyhledávání a získávání informací z heterogenních systémů a možnostmi jejich integrace. Aktivně spolupracoval s knihovnami, zejména s Národní knihovnou a Státní technickou knihovnou v Praze, na projektech standardizace ve vyhledávání a sdílení informací. Paralelně se angažoval v neziskovém sektoru. Před ukončením studia působil po dobu jednoho semestru na Computer Science Faculty na University of New Orleans, LA, USA, kde se zabýval převážně výzkumem v rámci projektu Information Search and Retrieval in Libraries. Trends, Theory and Practice – Perspectives for Further Development.

Profesně působil v několika firmách, kde se věnoval převážně navrhování a realizaci databázově orientovaných projektů převážně v oblasti telekomunikací jako funkční architekt. V současnosti pracuje v oblasti marketingu v české firmě.

Je členem dozorčí rady nadace Sociální inkluze.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s DIY kulturou. Jako DJ mixuje psychedelic trance, hraje na akordeon a zpívá v kapele Nohama napřed. Je vášnivý čtenář a filmový fanda s velikou sbírkou originálních DVD. Nehraje počítačové hry, ale na stará kolena se vrátil ke karetní hře Magic The Gathering. Je ženatý s Lydií Frankou - členkou Pirátské strany a kněžkou chaosu.

Pirátskou stranu chápe jako jedinou skutečně demokratickou politickou platformu, která se pokouší reflektovat realitu třetího tisíciletí. „Technologie, které máme nyní k dispozici, nám mohou úžasně pomáhat a ve finále všem lidem ulehčit život. Nesmí se ovšem stát nástrojem digitální totality“. Jeho největší hodnoty jsou svoboda a vzájemná tolerance.