Blanka Poczatková: Postavení žen – podnikatelek ve společnosti

Jedním z dlouhodobých cílů EU je nastolení větší rovnosti mezi muži a ženami nejen v rámci svých institucí, ale také v různých oblastech společenského života. Podle Evropské komise je ženský podnikatelský potenciál neobjeveným zdrojem nového růstu a pracovních pozic. V současnosti ženy tvoří asi 30 % ze všech podnikatelů v EU. Podle exekutivy čelí mnohem větším překážkám než muži při získávání prostředků na rozběhnutí byznysu. V rámci vývoje dochází k témuž zvratu jako v ekonomice. Místo specializace dnes nastupuje globalizace, kdy muž přebírá i část výchovy dětí. V některých zemích mají dodnes ženy výrazně horší společenské postavení než muži. Proč tomu tak je a jaké je vnímání postavení žen - podnikatelek u nás, to bylo předmětem empirického šetření, s cílem zjistit názory respondentů a jejich celkový pohled na postavení žen v podmínkách České republiky.
Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta, katedra podnikohospodářská

Blanka Poczatková po studiu na gymnáziu se specializací na ekonomiku vystudovala na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, na Ekonomické fakultě obor národohospodářské plánování. V roce 2002 úspěšně ukončila doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management.
Studium MBA, Liverpool John Moores University absolvovala v roce 2011. 
Od roku 1997 působí jako odborná asistentka na Ekonomické fakultě Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě na katedře podnikohospodářské a odborně se věnuje problematice podnikové ekonomiky, malému a střednímu podnikání, poradenství a genderové oblasti. Řadu let věnuje pozornost komunikaci, a to jak verbální tak neverbální, která může o člověku prozradit více, než by sám chtěl. 
Vydala v roce 2014 publikaci Poradenství pro podnikánív roce 2015 Podnikání a ženy. Je autorkou článků zaměřených na ženy, společenskou odpovědnost firem, podnikání a poradenskou činnost. Mezi její zájmy patří latinsko-americký tanec, turistika a relax u moře, ale také jde ráda za kulturou do divadla. Má ráda život, i když je neustále plný výzev a kromě čokolády pro ni není nic sladšího než upřímný úsměv na tváři.
Comments