• 8.3. 2016 se uskutenilo dopolední inspirativní setkání se zajímavými osobnostmi na téma: Žena, politika a veřejné dění.
    • Panelová diskuze
    • Workshopy
    • Konference se zúčastnilo na 111 žen a mužů.
Fotoohlédnutí za akcí ZDE.
Tisková zpráva ZDE.8. března 2016
místo konání: Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 18
čas: 9:00 - 16:00

PROGRAM:

9:00 - 9:30, předsálí
prezence

9:30 - 9:40, velký sál
slavnostní zahájení  

9:40 - 10:10, velký sál
Ženská energie pro politiku
Mgr. Monika Čuhelová, manažerka projektu 
Volební akademie žen
Mgr. Miluše Horskámístopředsedkyně Senátu 
Ocenění Žena činu
slavnostní vyhlášení a předání ocenění

10:10 - 10:25 
přestávka

10: 25 - 11:40, velký sál
Postavení žen – podnikatelek ve společnosti 
Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA, 
katedra podnikohospodářská VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta
Nástroje pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.Česká pirátská strana
Činnost organizací pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě v ČR
Mgr. Veronika Šprincová, předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR
 Česká ženská lobby, Fórum 50%
Women welcome
Mgr. Monika Pavlisová, lektorka a koučka, RC Holoubek
Sebe-vědomá žena
Ing. Bohdana Kabátová, koučka v oblasti osobního rozvoje, ředitelka společnosti Firma 2.0
Moudré podnikání žen
Lenka Papadakisovázakladatelka projektu MPŽ, majitelka poradenské a vzdělávací společnosti Expertis Praha
Networking
Ing. Mgr. Ivana Bauerováobchodní trenérka

11: 40 - 11:55
přestávka

11:55 - 12:45, velký sál
panelová diskuze
Žena a vliv ve veřejném dění
Mgr. Miluše Horská - senátorka,
Mgr. David Šimekstarosta Svitav,


12:45 -13:30 
přestávka na oběd

13:30 - 15:30 
workshopy
15:30 -16:00
neformální zakončení konference, velký sál

MÍSTO KONÁNÍ

Svitavy, Wolkerova alej 92/18