Odborné analýzy

přidáno: 28. 3. 2016 22:19, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 1. 4. 2016 4:35 ]

V rámci projektu Ženská energie pro politiku, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, jsme v průběhu měsíců duben 2015 až březen 2016 pracovali s veřejností, aktivními ženami, výsledky výzkumů a spolupracovali s organizacemi zabývajícími se tématem ženy, politika a rovné příležitosti. Na základě roční práce jsme průběžně zpracovávali analýzu stavu, jeho příčin i možností řešení. Analýza ke stažení ZDE.
Zabývali jsme se také mediální analýzou. Více ZDE. Děkujeme všem respondentům i Městské knihovně ve Svitavách.

Bulletiny Žena a politika

přidáno: 22. 3. 2016 14:09, autor: Sylva Horáková

Kompletní sadu bulletinů Žena a politika naleznete na http://www.politicka.cz/o-projektu/bulletin. Jsou samozřejmě ke stažení.

Brožura příkladů dobré praxe je na světě

přidáno: 22. 3. 2016 2:11, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 22. 3. 2016 12:16 ]

Brožuru příkladů dobré praxe si můžete stáhnout z odkazu http://www.politicka.cz/home/priklady-dobre-praxe

Fotoohlédnutí za konferencí

přidáno: 11. 3. 2016 2:00, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 11. 3. 2016 2:01 ]Poděkování 111 účastníkům konference

přidáno: 11. 3. 2016 1:56, autor: Sylva Horáková

Vážení přátelé, milé ženy, milí muži,
touto cestou vám chci za celý realizační tým konference poděkovat, že jste tam s námi byli a pomohli nám vytvářet atmosféru, která na konferenci panovala.
Věříme, že pro vás - všech 111 účastnic a účastníků, byla konference přínosem a získali jste díky ní nové informace a kontakty. Někteří z vás se navíc dozvěděli, jak být sebevědomou ženou, co je to leadrship, jak funguje genderové rozpočtování, nebo jak využívat čtyři dohody v práci či politice.
Pokud máte cokoliv, co nám ke konferenci ještě chcete napsat, můžete tak učinit formou emailu. Budeme za to velmi rády.
Za ZEEN tým
Andrea Bělovská

Dvě Ženy činu ze Svitav

přidáno: 11. 3. 2016 1:49, autor: Sylva Horáková

Ocenění Žena činu na Mezinárodní den žen obdržely dvě dámy ze Svitav. Blanka Čuhelová a Radoslava Renzová převzaly ocenění z rukou nejvýše postavené ústavní činitelky, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Slavnostní předání se uskutečnilo u příležitosti konání konference Ženská energie pro politiku ve Svitavách.

Radoslava Renzová, ředitelka svitavské malotřídní školy proslulé kladným přístupem k inkluzivnímu vzdělávání, obdržela ocenění za Pardubický kraj. Čin, který je třeba v řadě ostatních vyzdvihnout, je realizace projektu, který umožnil přenos know-how ze severských školských systémů do Pardubického kraje. Díky iniciativě Radoslavy Renzové a týmu „Modré školy“ v Lačnově, mohla v loňském roce řada pedagogů vycestovat na odborné stáže do zahraničí. Z celokrajného hlediska je Modrá škola příkladem, že díky osvícenému vedení, vůli a odbornosti, může malá škola ve městě nejen přežít, ale být vzorem i dalším vzdělávacím institucím nejen z regionu, ale z celé České republiky.

Ředitelka Městského muzea a galerie Blanka Čuhelová, získala ocenění za Město Svitavy. Stála u zrodu městského muzea. K oživení jeho činnosti přispělo zavedení muzejní pedagogiky, jež iniciovala před necelými pěti lety. Tento čin přivedl do muzea a galerie mladé návštěvníky, pro něž se stává odkaz předků součástí života. Muzejní animace se zintenzivnily v roce 2013 a 2014 a nyní jsou v nabídce také řemeslné a výtvarné workshopy pro děti i dospělé. Kromě zodpovědné práce v managementu muzea se Blanka Čuhelová zasazuje o pravidelné připomínání holocaustu – projekt Hledání hvězdy Davidovy. Díky jejímu úsilí se v loňském roce do města natrvalo vrátil také místní unikát – Svitavský velký mechanický betlém, který zapsán do registru kulturních památek ČR.

Na ocenění Žena činu bylo veřejností nominováno 22 dam, z nichž dvě vybrala v anonymním hodnocení osmičlenná porota.

Smyslem ocenění je vyzdvihnout nejen dlouholetou práci, ale především jednotlivé činy, či chcete-li konkrétní výsledky, za nimiž dané ženy stojí,“ uvedla Monika Čuhelová, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, v rámci něhož se kampaň Žena činu uskutečnila.

Do projektu Ženská energie pro politiku, který realizuje MC Krůček, se v uplynulých 12 měsíců zapojilo více než 100 žen. Vybrané dámy byly metodicky podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, tak, aby se intenzivně zapojily do veřejného dění a uskutečnily aktivity, které jsou ku prospěchu společnosti.

Sylva Horáková

3 otázky pro Radoslavu Renzovou, ředitelku ZŠ a MŠ Lačnov

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

Pro mě je důležitý nadhled a smysl pro humor. Věřím, že když nebereme příliš vážně sebe, své cíle i své výsledky, můžeme se na své cestě příjemně inspirovat ostatními. 

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Mám ráda politiku. Před několika lety jsem kandidovala na starostku. Ukázalo se však, že nemám voliče. Ušila jsem si z ostudy kabát. Jsem pyšná na to, že jsem si časem kabát vyzdobila flitry a výšivkami. 

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

 

Mým velkým snem je rozšířit naši malotřídku o druhý stupeň, na kterém bychom mohli pokračovat s filozofií svobodné respektující školy. Hodně to souvisí s proudem inkluze, což je moje životní téma napříč věkovými, národnostními i sociálními skupinami. Vzhledem k tomu, že se pohybuji ve společnosti skvělých srdečných pracovitých zapálených lidí, nebojím se, že bych musela za svých představ slevovat

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov o sobě:

Baví mě práce s dětmi. Brát dítě jako osobnost, partnera, kterému mohu být průvodcem, je pro mě vždycky výzva. Ráda čtu, dívám se na filmy, poslouchám hudbu. Ve své práci se setkávám s dětmi nadanými i dětmi, které mají nějakou nevýhodu. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo nevytvářet z těchto dětí předčasně uzavřené sociální skupiny. Jsem přesvědčená, že když je naučíme spolupracovat, rozvíjet ve spolupráci jejich dovednosti a obohacovat se tak navzájem, bude z toho mít v budoucnu prospěch celá společnost.

Ztotožňuji se s myšlenkou Václava Havla: Naděje není jistota, že události dopadnou dobře, ale přesvědčení, že věc má smysl, i když podle našich představ nedopadne.

 

3 otázky pro Blanku Čuhelovou, ředitelku MMG Svitavy

Jaké své vlastnosti si vážíte, protože je důležitá pro dosahování cílů?

 Ze svých dlouholetých zkušeností  si myslím, že pokud člověk chce něčeho dosáhnout, je důležité mít vizi, cíl, ke kterému chci směřovat. Jen vize ale nestačí, protože člověk sám zmůže velmi málo. Myslím, že mám cit na lidi a dokáži se kolem sebe soustředit tým, který je aktivní, kreativní a dokáži lidi nadchnout. Je vždy důležité dát každému, kdo o to má zájem prostor k samostatné činnosti a odpovědnosti. Snažím se vytvářet příznivé podmínky pro práci, dokáži strhnout ostatní k realizaci svých nápadů, ale také pomáhám realizovat přínosné projekty druhých. Také se domnívám, že umím naslouchat a nechat se inspirovat. Snažím se lidi spojovat, ne stavět proti sobě.

 Co se Vám v souvislosti s veřejným životem v uplynulých pěti letech povedlo, na  co jste tedy patřičně hrdá?

 Když jsem přebírala muzeum v roce 1990, byla ve čtvrtině budovy expozice dělnického hnutí a výstavní síně. Za  pětadvacet let nám podařilo vrátit budovu zpět muzeu a vybudovat v ní vlastivědnou instituci, která má kredit v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let jsem hrdá na tři věci:

1/ Podařilo se nám v praxi realizovat edukativní činnost pro školy, která nemá v okolí srovnání. Prostřednictvím projektu Muzejní animace se nám povedlo prolomit bariéry mezi školou a muzeem a školy se naučily využívat muzejní programy v rámci své výuky. Prostřednictvím řemeslných a výtvarných workshopů aktivně tráví v muzeu svůj volný čas také dospělí a senioři.

2/ Po pětadvacetiletém úsilí se povedlo do Svitav  navrátit velký svitavský betlém, jehož autory byli svitavští betlémáři a řezbáři 19. a 20. století. Betlém se povedlo nechat zapsat do registru kulturních památek a je vypracován restaurátorský průzkum a záměr na jeho záchranu.

3/ Postupnými kroky jsme v minulých letech restaurovali zničené prvky budovy Ottendorferova domu. Otvorové prvky, obložení, rekonstruovali jsme topení... Díky tomu jsme např. zjistili ložisko dřevomorky, kterou se nám podařilo zastavit. Ottendorferův dům také začal žít díky činnosti Muzea esperanta, čajovny a díky ubytování ve věži otevřeném i veřejnosti.  

 Čeho byste chtěla dosáhnout/co zařídit, či udělat, o co se pokusit/ v následujících pěti letech?

V současné době je pro mě zřejmě tou profesní výzvou získat finanční prostředky na zrestaurování Velkého svitavského mechanického betléma. Pokud se nám to povede, budeme moci konkurovat Třebechovickému betlému. Restaurátorský záměr je připraven, odborníci  přislíbili svou účast na restaurování- stačí nám málo - asi 5 milionů korun. A další výzvou je realizace česko-polského projektu, na kterém právě teď pracuji. Výsledkem by byla nejen modernizace muzea jako informační instituce, ale také zpřístupnění ojedinělých půdních prostor budovy, modernizace stálých expozic a také rekonstrukce muzejní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti jako oddechového místa.

 Ale vůbec jsem nepsala o svém osobním životě. Asi to sem nepatří, ale chtěla bych i v dalších letech, aby má rodina věděla, že jsem tu pro ně. Že si moc vážím toho, že mě berou takovou, jaká jsem, že mě mají stejně rádi, jako já je.  Všechno vlastně začíná a končí v právě v rodině.  A moc záleží na tom, jak se  právě rodina postaví k úspěchům i prohrám svých částí. Jak moc dokáže vrátit člověka z nebes na zem a jako moc dokáže pomoci, kdy je mu zle.

Ředitelka svitavského muzea a galerie o sobě

Zaměstnání je pro mě opravdu velikým koníčkem, kterému věnuji hodně času a snad je to za ty léta na muzeu i vidět. Rodina je pro mě hodně důležitá, vždy mě podržela v těžkých chvílích, a já se snažím o totéž. Když se mluví o zájmech, většinou se profilují lobby kulturní a sportovní. Já patřím spíše k té první, i když se nevyhýbám ani sportu. Ráda lyžuji, jezdím na kole, plavu. Ale raději jdu na pěkné divadelní představení, film, besedu, koncert. Nemám ráda tzv. mega akce, spíše alternativní kulturu. V době studií na gymnáziu jsem hrála divadlo, chodila do „dramaťáku“. Právě toto období mě ovlivnilo na celý další život a zůstali mi z něj také nejbližší přátelé. Užívám si chvilky, kdy mohu být na svém rodné město pyšná. A snažím se namísto „brblání, co všechno nejde“ napomoci tomu, aby těch chvilek bylo co nejvíce.

Mé životní krédo: Vydrží-li kultura, přežije národ.

Konference Ženská energie pro politiku už klepe na dveře

přidáno: 4. 3. 2016 9:31, autor: Sylva Horáková

Protože se nám již přiblížil termín konference Ženská energie pro politiku, zde je pár souhrnných informací k průběhu konference.
Termín: 8.3.2016, registrace od 9:00 hod., slavnostní zahájení 9:30 hod.
Místo konání: Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Časový harmonogram:
Registrace od 9:00 hod., slavnostní zahájení 9:30 hod.
Dopolední blok: 9:30 – 12:45 hod.
Odpolední workshopy: 13:30 – 15:30 hod.
Neformální zakončení: 15:30 – 16:00 hod.

Pokud jste uvedli, že máte zájem o hlídání dětí, kontaktovala Vás kolegyně Pavlína Černá.

Pokud jste uvedli, že máte zájem o zajištění oběda, během registrace si zakoupíte stravenku (80 Kč), kterou pro vás máme připravenou a na základě které se v polední pauze naobědváte (vegetariánské jídlo – předsálí, nevegetariánské jídlo – restaurace Fabrika 3. patro). Pro informaci, jaké bude obědové menu, Vám jej zasílám v příloze. Pokud budete chtít změnu např. vegetariánského na nevegetariánské nebo oběd zrušit, prosím napište mi to do emailu.

Všechny činnosti spojené s konferencí budou probíhat ve Fabrice, za což velice děkujeme Městu Svitavy, které prostory poskytlo.

Můžete si s sebou přinést svoji vizitku, kterou nám zde zanecháte pro sdílení kontaktů.

Během konference proběhne panelová diskuse, kde můžete položit své dotazy. Proto Vás poprosíme o připravení dotazů, které v úvodu konference můžete napsat na námi připravený formulář, který obdržíte u prezence.

Těšíme se na Vás

Extrémní zájem o workshop na téma Sebe-vědomá žena. Poslední volná místa

přidáno: 16. 2. 2016 13:18, autor: Sylva Horáková   [ aktualizováno 16. 2. 2016 13:20 ]

Kapacita workshopů v rámci konference je omezena! Velmi rychle se plní workshop Sebe-vědomá žena, který se uskuteční v rámci závěrečné konference. Na Bohdanu Kabátovou v podstatě zbývá několik posledních míst. Tak, kdo máte zájem právě o tento seminář, tak neváhejte s přihlášením.

Svitavský příspěvek pro rovná práva žen a mužů

přidáno: 16. 2. 2016 13:12, autor: Sylva Horáková

U jednoho stolu se potkají senátorka Miluše Horská, pirát Ivan Bartoš i starosta David Šimek

Gender – či chcete-li rovné příležitosti, to je téma, které bylo v uplynulém roce ve Svitavách hodně slyšet. O zviditelnění problematiky se postaraly realizátorky projektu Ženská energie pro politiku. Nyní připravují závěrečnou konferenci, která do Svitav přivede povolané řečníky. Symbolicky, na Mezinárodní den žen, 8. března 2016, přivítá Fabrika například místopředsedkyni  Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskou.

Senátorka Miluše Horská představí novinku -  Volební akademii žen, která si klade za cíl zvýšit počet a vliv úspěšných kandidátek na všech úrovních české politiky. O tom, že nástroj pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty, promluví Ivan Bartoš z České pirátské strany. Fungování organizací pro vyrovnané zastoupení žena a mužů v politice přiblíží za Českou ženskou lobby a Fórum 50% Veronika Šprincová. Zástupkyně akademické půdy Blanka Poczatková z Vysoké školy technické a báňské se zaměří na postavení žen – podnikatelek ve společnosti. Na programu je rovněž panelová diskuze, která se dotkne tématu vlivu žen ve veřejném dění, v níž bude spolu s hosty debatovat i starosta Svitav David Šimek.

„Účastníci konference se navíc mohou těšit i na další špičkové lektorky zajímavých workshopů. S Veronikou Šprincovou se budete moci podívat na kloub genderovému rozpočtování. Lenka Papadakisová poodhalí, co je vědomý leadership. Pod vedením Ivany Bauerové navážete nové kontakty při networkingu. Sebe-vědomými se stanou ženy s pomocí Bohdany Kabátové. A chcete-li uzavřít čtyři dohody pro svět práce a politiky, tak jak na to, vám poví Monika Pavlisová,“ uvedla Monika Čuhelová, manažerka projektu Ženská energie pro politiku.

Součástí konference bude i slavnostní ocenění Ženy činu, a to jak za Pardubický kraj, tak za město Svitavy. Ze seznamu více než dvou desítek nominovaných je vybírá nezávislá porota. Záštitu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Konferenci Ženská energie pro politiku zaštítila radní Pardubického kraje Jana Pernicová.

Účast na konferenci je zdarma a přihlásit se lze prostřednictvím  http://www.politicka.cz/home/kalendar/konference

Konference Ženská energie pro politiku je součástí projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, tudíž je účast na závěrečné konferenci projektu bezplatná.

Program závěrečné konference Ženská energie pro politiku:

9:00 - 9:30 prezence (předsálí)

9:30 - 9:40 slavnostní zahájení  (velký sál)

9:40 - 10:10 blok I. (velký sál)

 • Ženská energie pro politiku - Mgr. Monika Čuhelová, manažerka projektu 
 • Volební akademie žen - Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR,  prezidentka Volební akademie žen
 • Ocenění Žena činu - slavnostní vyhlášení a předání ocenění

10:10 - 10:25 přestávka

10: 25 - 11:40 blok II. (velký sál)

 • Postavení žen – podnikatelek ve společnosti - Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA, 
  katedra podnikohospodářská VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta
 • Nástroje pro zrovnoprávnění nejsou jenom kvóty - PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká pirátská strana
 • Činnost organizací pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě v ČR - Mgr. Veronika Šprincová, předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR, Česká ženská lobby, Fórum 50%
 • Women welcome - Mgr. Monika Pavlisová, lektorka a koučka, RC Holoubek
 • Sebe-vědomá žena - Ing. Bohdana Kabátová, koučka v oblasti osobního rozvoje, ředitelka společnosti Firma 2.0
 • Moudré podnikání žen - Lenka Papadakisová, zakladatelka projektu MPŽ, majitelka poradenské a vzdělávací společnosti Expertis Praha
 • Networking - Ing. Mgr. Ivana Bauerová, Business for Breakfast Česká republika

11: 40 - 11:55 přestávka

11:55 - 12:45 panelová diskuze (velký sál)

Diskuzi na téma Žena a vliv ve veřejném dění moderuje Zdena Hanyšová – Celá

Hovořit budou:

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. - ČPS, Mgr. Miluše Horská - senátorka, Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA, - VŠTB, Mgr. David Šimek - starosta Svitav, Mgr. Veronika Šprincová - Fórum 50%

12:45 -13:30 přestávka na oběd

13:30 - 15:30  workshopy

 • Genderové rozpočtování, Veronika Šprincová (velký sál)
 • Kruhový networking, Ivana Bauerová (aula)
 • Sebe-vědomá žena, Bohdana Kabátová (učebna č. 1)
 • Čtyři dohody ve světě práce a politiky, Monika Pavlisová (učebna č. 2)
 • Vědomý leadership, Lenka Papadakisová (učebna č. 3)

15:30 -16:00 neformální zakončení konference (velký sál)

Místostarostka Poličky sdílí svůj příběh!

přidáno: 4. 2. 2016 2:56, autor: Sylva Horáková

Neváhejte a přijďte na další podpůrnou skupinu, tentokrát s paní Marií Kučerovou, místostarostkou města Polička, která bude sdílet svůj příběh, jak se dostala k pozici, ve které má vliv na veřejné dění. Paní Kučerová od počátku aktivně podporuje náš projekt a máme radost, že pozvání přijala. I vy tak máte možnost osobně poznat tuto další výjimečnou ženu.

Čtvrtek 11. 2. 16:00 - 17:30, Fabrika Svitavy, učebna č. 2

přihlašujte se přes formulář zde:
https://docs.google.com/forms/d/1s1vfepr1XDfjyPqn0wtPqQLsQhoEbUgT2SY4_6Di_3k/viewform

Marie Kučerová v současné době vykonává funkci uvolněné místostarostky v Poličce. Je tahounem, umí stmelovat lidi, nechybí jí vytrvalost. Zastává funkci zastupitelky v samosprávě Pardubického kraje, kde pracuje ve zdravotním výboru. Od roku 2003 je členkou České strany sociálně demokratické, momentálně i na pozici předsedkyně Místní organizace v Poličce a členky Okresního výkonného výboru ČSSD.

1-10 of 44